Vabljeni na Seminar odličnosti GS1

GS1 Slovenija, neodvisna in nepridobitna globalna organizacija na področju standardov, 14. maja 2019 organizira Seminar odličnosti GS1. Seminar je kombinacija predavanj in interaktivne delavnice z udeleženci. Standardi GS1 veljajo v več kot 110 državah po svetu, zato boste z njihovo uporabo v prednosti!

Vabljeni na Seminar odličnosti GS1
Odlični strokovnjaki GS1 Slovenija bodo na Seminarju odličnosti GS1 s konkretnimi primeri predstavili, kako pravilno uporabiti elemente oštevilčenja in označevanja pri maloprodajnih izdelkih in logističnih enotah.

SLEDITE?

Prepričani, da sledite? 

Sledljivost je zmožnost ugotoviti, kje se nahaja posamezna logistična enota in kaj se je z njo dogajalo v celotni preskrbovalni verigi. Zato je za izvajanje sledljivosti treba zagotoviti povezavo med fizičnim tokom dobrin in tokom podatkov, ki se nanašajo na dobrine.

Če ste zares zagotovili popolno sledljivost, ste povečali zaupanje kupcev v blagovno znamko, kar običajno vodi tudi v večjo prodajo! 

OŠTEVILČENJE – OZNAČEVANJE - SLEDLJIVOST

Odlični strokovnjaki GS1 Slovenija bodo na Seminarju odličnosti GS1 s konkretnimi primeri predstavili, kako pravilno uporabiti elemente oštevilčenja in označevanja pri maloprodajnih izdelkih in logističnih enotah. Ob tem bodo prikazali uporabo omenjenih elementov za vzpostavitev sledljivosti. Pozornost bodo namenili še obvladovanju matičnih in transakcijskih podatkov. Tudi na najbolj pereče težave v praksi bodo opozorili. 

ZAKAJ MI BO KORISTILO, ČE SE SEMINARJA UDELEŽIM?

Kar potrebujete, je skupni jezik - v preskrbovalnih verigah ga zagotavljajo standardi GS1. 

Zakaj so standardi GS1 tako pomembni? Standardi GS1 zagotavljajo, da so pomembne informacije dostopne, natančne in razumljive. Zato gospodarstvo GS1 enači z globalnim jezikom poslovanja!

Po svetu deluje 112 nacionalnih organizacij GS1; v državah, kjer ni nacionalne organizacije, državo pokrije sedež GS1, tako da je mednarodna organizacija GS1 prisotna v več kot 150 državah po svetu! Včlanjenih ima okoli 1,2 milijona podjetij vseh velikosti, tako da se standardi GS1 uporabljajo v več kot 20 različnih sektorjih gospodarstva in negospodarstva (izdelki široke potrošnje - fast moving consumer goods (FMCG), zdravstvo, transport, obramba, trgovina, razvoj programske opreme, državna uprava...). 

V GS1 Slovenija je vključenih 3500 članov.

Seminar je lahko prvi korak, ki je potreben, da teorijo pretvorite v uspešno prakso. V globalnem okolju namreč šteje marsikatera malenkost in pravilno oštevilčenje, označitev enot in izmenjava podatkov o njih imajo pogosto ključno vlogo.

Strokovnjaki GS1 Slovenija bodo s konkretnimi primeri predstavili, kako:

  • pravilno označiti izdelke in logistične enote,
  • pravilno oblikovati črtno kodo,
  • vzpostaviti sledljivost in izmenjavo podatkov s poslovnimi partnerji.

Seminar še posebej priporočamo tistim, ki želite zagotoviti pravilno uporabo globalne trgovinske številke izdelka (GTIN), zaporedne kode zabojnika (SSCC), črtne kode in seveda podatkov, povezanih s kodami!

UGODNA KOTIZACIJA in POPUST NA PRVE PRIJAVE!

Za skoraj 6-urni seminar je kotizacija izredno ugodna:

89 EUR + DDV(plačilo 108,58 EUR na račun Sberbank št. SI56 3000 0000 8099 730)

Za zgodnje prijave in plačilo do 15. aprila 2019 pa je kotizacija za 20 % ugodnejša in znaša:

71,20 EUR + DDV (plačilo 86,86 EUR na zgornji račun)

Pričakujete lahko:

  • Strokovna predavanja z interaktivnimi delavnicami.
  • Verifikacijo črtne kode v vrednosti 25 EUR (GS1 Slovenija pripravi kratko poročilo).
  • 50 % popust za druge in nadaljnje udeležence iz iste organizacije.
  • Pogostitev.
  • Brezplačno parkiranje.

Seminar odličnosti GS1 organiziramo na vsaki dve leti, zato ne zamudite letošnjega odličnega dogodka! Na zadnjem seminarju se nam je pridružilo več kot 70 udeležencev – zapišimo samo eno od prejetih pohval: »Zelo nazoren seminar z obilico praktičnih primerov.«

O GS1 SLOVENIJA

GS1 Slovenija smo majhna predana ekipa sodelavcev, ki vam pomaga kar najbolje izkoristiti možnosti sistema standardov in rešitev GS1. Kontakti so na voljo TUKAJ.

S svojim znanjem in izkušnjami vam lahko pomagamo pri optimizaciji in večji učinkovitosti poslovnih procesov v vaših podjetjih in razumevanju pomembnosti enotnega jezika poslovanja med poslovnimi partnerji.

GS1 Slovenija je neodvisna in nepridobitna organizacija na področju mednarodnih standardov GS1 za identifikacijo, zajem in elektronsko izmenjavo podatkov v Sloveniji. Je ena izmed 112 nacionalnih organizacij globalne organizacije GS1. Da bi povečali učinkovitost preskrbovalne verige, izmenjavo blaga in informacij, GS1 Slovenija ponuja in spodbuja uporabo standardov GS1 za:

•identifikacijo (identifikacijske številke – GTIN, GLN, SSCC), 

•zajem podatkov: črtne kode, 2D-kode, EPC/RFID,

•izmenjavo podatkov (GDSN, EDI, EPCIS).

Več o seminarju je na voljo na tej povezavi.