V vozilu si vedno pripnite varnostni pas!

Danes se pričenja nacionalna preventivna akcija, katere nosilec je AVP, Varnostni pas, ki bo potekala do 25. marca 2018. Pri izvajanju aktivnosti se bodo agenciji pridružili tudi Policija, Ministrstvo za izobraževanje, nevladne organizacije, šole vožnje, osnovne in srednje šole ter tudi občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Cilj akcije je povečati delež pripetih voznikov in potnikov med vožnjo, tako odraslih kot tudi otrok, podučiti kako se pravilno namesti varnostni pas, dvigniti kulturo zavedanja pomembnosti uporabe varnostnega pasu ter posledično zmanjšati najhujše posledice prometnih nesreč.

Vedno si pripnite vasrnostni pas

Po statističnih podatkih kar tretjina smrtnih žrtev med vozniki in potniki v osebnih vozilih v lanskem letu ni uporabljala varnostnega pasu (33 %), delež pripetosti smrtnih žrtev med potniki pa je bil za več kot 10 odstotkov slabši kot pri voznikih (44 %). Med telesno poškodovanimi vozniki je bil delež pripetosti boljši – med huje poškodovanimi vozniki jih varnostni pas ni uporabljalo 14 odstotkov, med lažje poškodovanimi pa 3 odstotki.  

Večina ljudi sicer pozitivno ocenjuje uporabo varnostnega pasu vendar pogosto, predvsem na vsakodnevnih in krajših vožnjah, podcenjujejo tveganje in možne posledice trka in ga zato ne uporabljajo na krajših vožnjah. Varnostni pas pri trku upočasni in prepreči gibanje telesa proti trdim delom v vozilu in tako prevzame velik del sile, ki se sprosti ob trku. Sile pri trku so enake ne glede na sedež v vozilu, zato je nujna uporaba varnostnih pasov tudi na zadnjih sedežih, v vseh vozilih in na vseh vožnjah.  Naletna  teža  je pri  trku  odvisna  od  mase  in  hitrosti  ter  eksponentno narašča s hitrostjo – tako na primer pri moškem z 80 kg že pri 50 km/h znaša več kot 2 toni, pri 90 km/h pa več kot 6 ton.

Najnižji je delež pripetosti na zadnjih sedežih in na ulicah znotraj naselij

Opazovanja, ki jih je leta 2016 izvedla agencija, so pokazala, da je med vožnjo uporabljalo varnostni pas 90 odstotkov voznikov, 92 odstotkov potnikov spredaj ter le 68 odstotkov na zadnjih sedežih, otroci pa so bili v povprečju pripeti v 93 odstotkih. Najbolj pogosto so bili pripeti voznik in sovozniki na avtocestah, nato na regionalnih cestah, najnižji delež pripetosti pa so opazili na ulicah znotraj naselij. Opazovanja tudi kažejo, da so ženske v povprečju pogosteje pripete kot moški.

Vozniki in potniki osebnih avtomobilov predstavljajo skoraj polovico smrtnih žrtev v prometnih nesrečah in spadajo med najpogostejše žrtve. Dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrtno žrtev kar za polovico, skoraj toliko zmanjša tudi tveganje za hude poškodbe, ter za skoraj četrtino zmanjša tveganje za nastanek lažjih poškodb, tako pri voznikih kot pri sopotnikih na sprednjih sedežih.

Varnostni pas

Smrtne žrtve - vozniki

Smrtne žrtve - potniki

Huje tel. poškod. - vozniki

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

uporabljal

17

28

21

28

17

6

11

11

8

9

122

136

167

149

140

ni uporabljal

18

9

16

15

10

10

6

6

6

8

31

27

26

44

24

neznano

6

4

1

2

3

0

1

0

2

1

4

11

9

9

9

skupaj

41

41

38

45

30

16

18

17

16

18

157

174

202

202

173

% uporabe

41%

68%

55%

62%

57%

38%

61%

65%

50%

50%

78%

78%

83%

74%

81%

% neuporabe

44%

22%

42%

33%

33%

63%

33%

35%

38%

44%

20%

15%

13%

22%

14%


Tabela: Uporaba varnostnega pasu voznikov in potnikov osebnih vozil v prometnih nesrečah v 2013-2017.

Graf: Primerjava pripetosti voznikov, sopotnikov, starejših in mlajših otrok.


Otroci na krajših vožnjah še vedno prepogosto ne pripeti

Statistični podatki o prometnih nesrečah z udeležbo otrok kažejo, da so otroci najpogosteje huje poškodovani (več kot 6 %) kot potniki v vozilih, pogosto, ker niso ustrezno pripeti in nameščeni v otroških varnostnih sedežih. Pripetost otrok se je od leta 2005 povečala za kar 36 odstotkov, k čemur so zagotovo veliko prispevale tudi preventivne aktivnosti in usklajene akcije.

Še vedno pa otroci prepogosto niso pripeti ali pravilno pripeti v ustreznih sedežih ko se vozijo po ulicah, znotraj naselji. Otroci morajo biti pripeti prav na vseh vožnjah, tudi najkrajših od doma do šole ali vrtca, manjši od 150 cm pa ustrezno nameščeni v otroških varnostnih sedežih. S poznanim sloganom »Red je vedno pas pripet«, s katerim Pasavček nagovarja in uči otroke po slovenskih vrtcih in osnovnih šolah, sporočamo prav to - da je edino pravilno in sprejemljivo, da smo med vožnjo vedno vsi pripeti.

V letošnjem letu v projektu Pasavček sodeluje 824 skupin in oddelkov, kar pomeni skupno več kot 18.000 otrok, ki se aktivno preko projektnega dela učijo o varni vožnji in pravilni pripetosti. Pasavček otroke in njihove starše na zabaven in poučen način uči kaj je red: Red je vedno pas pripet!

Osnovni namen preventivne akcije je povečati delež uporabe varnostnih pasov na vseh vožnjah in v vseh vozilih. Aktivnosti bodo usmerjene predvsem v osveščanje o uporabi varnostnih pasov varnostnih pasov pri odraslih na zadnjih sedežih v avtomobilih, varni vožnji otrok z dosledno in ustrezno uporabo otroških varnostnih sedežev ter spodbujanju mladih k uporabi varnostnih pasov. Velik poudarek bomo namenili tudi uporabi varnostnih pasov na vožnjah v naseljih in na krajših vožnjah ter voznike in sopotnike spodbujali k uporabi varnostnih pasov tudi na avtobusih in v tovornih vozilih.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktivnosti v času nacionalne akcije
V  času akcije bo agencija v sodelovanju s Policijo, Ministrstvom za izobraževanje, nevladnimi organizacijami, šolami in občinskimi Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter izpitnimi centri in šolami vožnje izvajala različne aktivnosti:
·        Informirali in osveščali bodo splošno javnost glede nujnosti uporabe varnostnega pasu.
·        V sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje bodo obveščali šole o ustreznem prevozu otrok.
·        V okviru projekta Pasavček bodo spremljali pripetost in varno vožnjo otrok po vrtcih in šolah.
·        V okviru Izpitnih centrov bodo informirali in osveščali mlade kandidate za voznike o uporabi varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev.
·        Izvajali preventivne dogodke in usposabljali učitelje vožnje, učitelje in druge za pravilno uporabo varnostnih pasov.
·        Policija in občinska redarstva bodo v času akcije poostreno nadzirala uporabo varnostnih pasov pri vseh potnikih, tudi v okolici šol, vrtcev, nakupovalnih središč.

Z vidika povečevanja deleža uporabe varnostnih pasov bodo izvedli tudi akcijo z uporabo posebnih demonstracijskih naprav, s pomočjo katerih bodo izvajali simulacijo trka in prevračanja vozila v primeru trka. Na zaletavčku bodo udeleženci lahko preizkusili silo udarca pri trku s hitrostjo okrog 10 km/h, letošnja novost pa je prevračalnik, ki simulira prevračanje vozila v primeru trka. Udeleženec se bo usedel v simulator, pravilno pripel, nato pa se bo avto zavrtel, kot bi se v primeru prevračanja vozila. Preizkus obeh simulatorjev bo zagotovo najprepričljivejši argument za uporabo varnostnih pasov že pri zelo majhnih hitrostih.