Ukinitev ABC-tablic in DARS-kartic

V začetku meseca marca se je mreži sedmih matičnih DarsGo servisov, ki jih upravlja družba DARS, ter 60 pooblaščenim DarsGo servisom na bencinskih črpalkah Petrol, OMV in MOL na avtocestnih počivališčih pridružilo še dodatnih 65 pooblaščenih DarsGo servisov na bencinskih črpalkah ob avtocestnem omrežju. Skupno število DarsGo servisov se je tako povečalo na 132.

Pripravili smo izračun novih cestnin: to so cene!

Do konca meseca februarja se je v sistem DarsGo registriralo že več kot 40.000 težkih vozil. Večina uporabnikov je iz Slovenije, sledijo pa jim uporabniki iz Poljske, Madžarske, Romunije, Hrvaške ter drugih držav Srednje in Vzhodne Evrope.

Registrirajte se pravočasno!

Družba DARS ob tem poziva avtoprevozniška podjetja in voznike težkih vozil, naj se čim prej registrirajo v sistem DarsGo in pridobijo naprave DarsGo ter se tako izognejo morebitnim čakalnim vrstam ob prehodu na novi sistem cestninjenja ter visokim globam, če bodo na avtoceste in hitre ceste zapeljali brez naprave DarsGo.

Za registracijo v sistem DarsGo morajo uporabniki predložiti prometno dovoljenje in dokazilo o emisijskem razredu EURO, za vozila, registrirana v Sloveniji, pa le prometno dovoljenje. Administrativni stroški za registracijo vsakega vozila in personalizacijo naprave DarsGo znašajo 10 EUR z DDV.

Ukinitev ABC-tablic in DARS-kartic

Z vzpostavitvijo sistema DarsGo bodo cestninske postaje prenehale sprejemati ABC-tablice in DARS-kartice, ki jih vozniki težkih vozil uporabljajo v obstoječem cestninskem sistemu. Uporabniki omenjenih elektronskih medijev morebitnega neporabljenega dobroimetja ne bodo mogli prenesti na račun vozila v novem sistemu DarsGo, saj gre za popolnoma ločena sistema.

Neporabljeno dobroimetje na ABC-tablicah in DARS-karticah bo družba DARS uporabnikom vrnila na njihov bančni račun. ABC-tablice in DARS-kartice je treba skupaj z izpolnjeno vlogo poslati na naslov DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, najpozneje do 30. junija 2018.

Več informacij glede vračila najdete tukaj.