Tovorni promet dovoljen tudi ob nedeljah in dela prostih dnevih

Zaradi izrednih razmer - zajezitve in obvladovanje epidemije COVID-19, bo na cestah v Republiki Sloveniji dovoljen promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, tudi ob nedeljah in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure ter v petek pred veliko nočjo od 14. do 21. ure, v skladu z določbo 6. člena Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.75/11).

Pošljite fotografije iz terena
Zaradi izrednih razmer - zajezitve in obvladovanje epidemije COVID-19, bo na cestah v Republiki Sloveniji dovoljen promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, tudi ob nedeljah in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure

Prevozi tovornih vozil in skupnih vozil, nad 7,500 kg, se v času od uveljavitve odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2(COVID-19) na območju RS (Uradni list RS, št.19/20), opravlja zaradi reševanja človeških življenj in preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za ljudi in premoženja, kar je skladno z določbami 1. in 2. točke druge alineje prvega odstavka 6. člena odredbe, obvešča Ministrstvo za infrastrukturo.