Posebna kontaktna številka za vprašanja glede transporta

Na Ministrstvu za infrastrukturo so vzpostavili posebno kontaktno telefonsko številko, kjer lahko dobite informacije v zvezi z ukrepi Republike Slovenije za zajezitev koronavirusa s področja infrastrukture.

IT-podpora v cestnem transportu
Informacije v zvezi z ukrepi Republike Slovenije za zajezitev koronavirusa s področja infrastrukture.

Gre za ukrepe, ki so povezani s pristojnostmi Ministrstva za infrastrukturo na področjih cestnega in železniškega prometa, zračnega, žičniškega in pomorskega prometa ter plovbe po celinskih vodah in na področju energetike. Kontaktna številka je (01) 478 8512, na kateri vam bodo zaposleni skušali odgovoriti na vaša vprašanja oziroma pomagati s koristnimi informacijami.