Ste vedeli, da lahko ta zdravila nevarno vplivajo na vožnjo?

V tem tednu se je začel tretji del nacionalne preventivne akcije Alkohol, droge in druge psiho-aktivne snovi v prometu, ki jo vodi in koordinira Javna agencija RS za varnost prometa (AVP).

Tudi zdravila lahko vplivajo na (ne)varno vožnjo
Ena izmed evropskih raziskav ugotavlja, da kar 30 % voznikov ne ve, da lahko na sposobnosti za vožnjo vplivajo že nekatera zdravila za seneni nahod in zdravila proti alergijam.

Alkohol je na slovenskih cestah prisoten pri vsaki tretji prometni nesreči s smrtnim izidom, vse opaznejša pa je tudi uporaba drog in drugih psiho-aktivnih snovi. Namen akcije, ki bo potekala do 16. decembra, je opozoriti na nevarnosti, ki jih prinaša vožnja pod vplivom substanc ter spodbuditi ljudi, da za volan sedejo vedno le trezni in povsem sposobni za vožnjo. Enkrat za vselej naj bo jasno, da te snovi preprosto ne sodijo v promet, opozarja AVP.

Eden ključnih pokazateljev nevarnosti, povezanih z uporabo alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu, je zagotovo število prometnih nesreč. V Sloveniji približno vsaka enajsta prometna nesreča nastane kot posledica uporabe alkohola, pri prometnih nesrečah s smrtnim izidom pa povprečno vsaka tretja. Lani se je v Sloveniji zgodilo kar 1.528 prometnih nesreč, ki jih je povzročil alkoholiziran povzročitelj, od tega je umrlo 32 udeležencev, delež med vsemi nesrečami pa je znašal 8,7 %. Prometnih nesreč, ki jih je povzročil udeleženec pod vplivom drog in drugih psihoaktivnih snovi, je bilo 63, med katerimi je bilo tudi 5 smrtnih žrtev. 

Na varno udeležbo v prometu lahko vplivajo tudi zdravila!
Psihoaktivna zdravila lahko prav tako vplivajo na varno udeležbo v prometu. Pod vplivom psihoaktivnih zdravil so sposobnosti upravljanja vozil močno zmanjšane in predstavljajo tveganje za vse udeležence v prometu. Tega se morajo zavedati predvsem starejši udeleženci v prometu, ki zaradi starosti ali bolezni pogosteje uživajo psihoaktivna zdravila. Zdravila, ki vplivajo na vozne sposobnosti so označena s posebnim opozorilnim trikotnikom: polni trikotnik v rdeči barvi pomeni, da je v primeru uživanja teh zdravil vožnja vozil povsem prepovedana (absolutna prepoved upravljanja vozil), prazen trikotnik v barvi teksta pa pomeni relativno prepoved upravljanja vozil. V primeru uživanja teh zdravil, je treba za vsakogar posebej oceniti vpliv zdravila na njegove psihofizične sposobnosti.

Ena izmed evropskih raziskav ugotavlja, da kar 30 % voznikov ne ve, da lahko na sposobnosti za vožnjo vplivajo že nekatera zdravila za seneni nahod in zdravila proti alergijam. Vsak šesti voznik tudi ignorira opozorila na zdravilih o stranskih učinkih in vplivu na vozniške sposobnosti (jih ne upošteva ali sploh ne prebere). AVP zato poziva: V kolikor ste uživali psihoaktivna zdravila, ki so označena z opozorilnim trikotnikom, ne vozite v prometu in ne upravljajte s stroji. Če jemljete zdravila ali druge izdelke za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, se glede upravljanja vozil in strojev vedno posvetujte s farmacevtom ali zdravnikom.

V času Martinovega nič smrtnih žrtev
V drugem terminu preventivne nacionalne akcije, ki jo je v času martinovanja med 5. in 11. novembrom vodila in koordinirala AVP, se je pripetilo 14 prometnih nesreč, od tega 4 s hudimi telesnimi poškodbami, 5 z lažjimi in 5 brez poškodb. To je skoraj polovica manj nesreč, v primerjavi z letošnjim tedenskim povprečjem števila prometnih nesreč zaradi vožnje pod vplivom alkohola, ki znaša 27 nesreč. Stopnja alkohola v prometnih nesrečah s smrtnim izidom je znašala 1,31 g/kg, kar je manj kot v letu 2017, ko s izmerili 1,46 g/kg.

Rehabilitacijskih programov se letno udeleži kar 6.000 voznikov
Večina evropskih držav zelo resno jemlje vožnjo pod vplivom alkohola. V Franciji vam pri več kot 0,8 promila grozi tako denarna kazen v višini 4.500 evrov kot tudi zaporna kazen, v Italiji pa vas pri 1,5 promila lahko celo razlastijo vašega avtomobila, ki ga nato prisilno prodajo. Tudi AVP si prizadeva za strožjo zakonodajo na tem področju v Sloveniji, med drugim tudi v obliki kazenske ovadbe voznika, ki vozi pod vplivom alkohola. Trenutna zakonodaja to resda navaja kot kaznivo dejanje, vendar šele takrat, ko že pride do ogrožanja. A takrat je že prepozno. Da še vedno preveč voznikov sede za volan pod vplivom alkohola, dokazuje tudi število udeležencev rehabilitacijskih programov, ki jih izvaja AVP, saj se jih letno udeleži približno 6.000 kršiteljev, ki so vozili pod vplivom alkohola s preseženo stopnjo (nad 1,1 promila). 

Rezultati letošnje znanstvene Raziskave o dejavnikih, ki vplivajo na varnost cestnega prometa v Sloveniji, so pokazali, da v kolikor bi v Sloveniji uvedli popolno prepoved uživanja alkohola za voznike osebnih in drugih avtomobilov ter motornih koles, bi se zaradi take določbe odstotek alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom zmanjšal na 20 odstotkov, ohranili pa bi od 15 do 20 življenj na leto.

Vpliv na zbranost, zmožnost presoje in reakcijski čas voznika
Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi vplivajo na doživljanje resničnosti, spremembo čustvovanja, vedenja in razmišljanja. Povzročajo psihično in fizično odvisnost, vplivajo na zaznavanje in predelavo informacij ter poslabšajo motorične reakcije, ki so ključne za varno udeležbo v prometu. Njihov vpliv na vožnjo posameznika se razlikuje od substance do substance, vse pa vplivajo na zbranost, zmožnost presoje in reakcijski čas voznika. AVP zato poziva: Poskrbite, da za volan sedete povsem trezni in sposobni za vožnjo, to je vaša dolžnost in odgovornost. V nobenem primeru se tudi ne peljite z voznikom, ki je užival tovrstna sredstva, ampak ga raje opozorite na nevarnost in poskrbite za varen prevoz obeh do doma.

Sodelovanje akterjev je ključno za večjo prometno varnost
V decembrskem času bodo v okviru nacionalne akcije Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi v prometu potekale številne aktivnosti, preventivni dogodki in delavnice, ki jih bo AVP v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za izobraževanje, Policijo ter nevladnimi organizacijami izvajala z namenom ozaveščanja o škodljivih učinkih alkohola in prepovedanih drog na udeležence v cestnem prometu. Ozaveščali bodo vse udeležence v prometu, voznike pa še posebejopozarjali, naj bodo odgovorni in predvsem trezni vozniki, brez alkohola in drog! S strani Policije in občinskih redarstev bo potekal tudi poostren nadzor.

Z ozaveščanjem preko medijev, javnih dogodkov in sodelovanja z nevladnimi organizacijami želi AVP javnost spodbuditi k odgovornejšem odnosu do varne vožnje brez alkohola in drugih substanc.