Spremenjen prometni režim na letališču

Letališko cestno omrežje se v zadnjem obdobju močno spreminja. V teku je izgradnja povezovalnih cest, ki bo v juniju zahtevala začasno večjo spremembo prometnega toka do servisnega območja letališča in obratno.

Spremenjen prometni režim na letališču
V obdobju od 8. do 22. junija bo zaradi izgradnje krožišča v bližini objekta Kontrole zračnega prometa Slovenije promet z dela stare glavne ceste mimo letališča preusmerjen preko glavnega uvoza na letališče na servisno cesto,

V obdobju od 8. do 22. junija bo zaradi izgradnje krožišča v bližini objekta Kontrole zračnega prometa Slovenije promet z dela stare glavne ceste mimo letališča preusmerjen preko glavnega uvoza na letališče na servisno cesto, ki poteka ob letaliških objektih (mimo potniškega terminala, avioblagovnega skladišča in Adrie Tehnike). Nov prometni tok je prikazan spodaj, za povečan prikaz kliknite na povezavo.

Vožnja mimo objektov, predvsem potniškega terminala in avioblagovnega skladišča, bo zaradi povečanega obsega prometa zahtevala posebno previdnost voznikov in ostalih udeležencev. Na območju pred potniškim terminalom cesto prečkajo potniki in vozila, pred avioblagovnim skladiščem pa cesto v vzvratni vožnji prečkajo tovornjaki.


Obvoz bo označen s prometno signalizacijo, ki je predpisana za označitev obvozov. Da se bo promet čim bolj gladko odvijal, bo za usmerjanje skrbela in ga nadzirala varnostna služba, občasno tudi policija.

Vse voznike namenjene v servisno območje letališča in v obratno smer v tem času prosijo za razumevanje in previdnost pri vožnji mimo objektov! Priporočajo tudi, da si potniki zjutraj za pot na letališče vzamejo nekaj več časa, saj bo zaradi zgoščenega prometa v tem času lahko prihajalo do zastojev.

Takoj po zaključku gradnje krožišča v bližini objekta Kontrole zračnega prometa Slovenije bo promet do servisnega območja preusmerjen na nove ceste (v prilogi označeno kot 2. faza).