Spremembe zakonodaje, ki nas čakajo še v tem letu in prihodnjih

Sveženj mobilne zakonodaje je Evropski parlament sprejel leta 2020, njegov namen je bil vzpostavitev ravnotežja med izboljšanimi delovnimi in socialnimi pogoji za voznike ter svobodo prevoznikov, da opravljajo čezmejne storitve, prispeval naj bi tudi k varnosti v cestnem prometu. Zagotovljeni sta tudi jasnost v zvezi s prej dvoumnimi določbami in enakomerna uporaba v posameznih državah članicah.

promet tovornjaki cesta

Ta paket je sestavljen iz uredbe, ki ureja dostop do trga cestnega prevoza blaga, do opravljanja poklica cestnega prevoznika v tovornem ali potniškem prometu, o najdaljšem delovnem času in minimalnem času počitka za voznike, določanje položaja s tahografi ter zahteve za izvrševanje in določitvi predpisov o napotitvi voznikov. Večina določb je stopila v veljavo konec poletja 2020, nekatere določbe stopajo v veljavo letos ter v prihodnjih letih.

Pomemben mejnik je 2. februar 2022, ko vstopa v veljajo več določb pred letom in pol sprejete zakonodaje. Ob vsakem prehodu meje bo treba vnesti spremembo države v tahograf, spreminja se minimalna urna postavka za voznike v drugih državah, obvezna bo vrnitev vozila v matično bazo vsakih osem tednov, nove bodo omejitev pri kabotaži. Novosti se obetajo tudi na drugih področjih. Nova lahka tovorna vozila bodo morala imeti sistem nadzora tlaka in merjenja temperature v pnevmatikah. V Avstriji se začenja zaračunavanje CO2 takse v cestnem prometu in boni za CO2. Belgija uvaja spremembe pri uporabi mobilnih telefonov med vožnjo, spremenila se je višina cestnine. Nemčija uvaja novo višino minimalne plače. Nizozemska omejuje vstop v določena mesta za tovornjake – vstop bo dovoljen samo vozilom z EURO 6 motorji in električnim vozilom.

Sprememba države ob prehodu meje

Največja novost za vse voznike je ob prečkanju mej držav članic EU. Vsak tak prehod bo treba zabeležiti v tahograf. Voznikom ne bo treba vpisovati podatkov, če tahograf avtomatsko zapisuje podatke o kraju. Že sedaj je treba ob začetku in ob koncu dnevnega delovnega časa vnesti državo, po 2. februarju 2022 pa mora voznik ob vsakem prečkanju meje države članice vnesti oznako države na začetku prvega postanka. Ta postanek se opravil na najbližjem mestu, kjer je mogoče ustaviti, na meji ali po njenem prečkanju. Kadar se meja države članice prečka na trajektu ali vlaku, voznik oznako države vnese v pristanišču ali na postaji prihoda. Za nekatere članice EU je treba dodajati tudi podrobnejše geografske oznake.


Vsako napotitev voznikov na delo v drugo članico je treba napovedati preko posebnega vmesnika v informacijskem sistemu za notranji trg (IMI). Po predpisih EU o enotnem trgu imajo prebivalci in podjetja pravico, da se v evropskem gospodarskem prostoru selijo zaradi zaposlitve, študija, trgovanja itd. Upravni organi, ki se ukvarjajo z izvajanjem teh predpisov, si morajo izmenjati določene informacije s podobnimi pristojnimi organi v drugih državah. Izmenjavo teh informacij omogoča informacijski sistem za notranji trg (IMI).

Sistem IMI – Informacijski sistem za notranji trg (IMI), je varno, večjezično spletno orodje za lažjo izmenjavo informacij med javnimi organi, ki sodelujejo pri praktičnem izvajanju prava EU. Sistem IMI javnim organom omogoča izpolniti obveznosti čezmejnega upravnega sodelovanja na hkratnih področjih politik enotnega trga. Sistem IMI trenutno podpira 67 postopkov upravnega sodelovanja na 17 različnih področjih politik. Sistem IMI je tako rekoč z malo ali nič dodatnega razvojnega dela mogoče prilagoditi uporabi še na dodatnih področjih politik. Sistemu IMI je uspelo posodobiti čezmejno upravno sodelovanje in omogočiti delovanje enotnega trga v praksi. Končni uporabniki sistema IMI so sicer nacionalni javni organi, toda dejanske koristi tega izboljšanega sodelovanja so deležna podjetja in državljani.

Prevozniki morajo zagotavljati izplačilo plače voznikom v višini najmanj polne minimalne plače v vsaki državi članici, medtem ko tam delajo. Prav tako je sprememba pri vračanju tovornih vozil v matične baze – vozila se morajo vrniti domov najmanj vsaka dva meseca (8 tednov).

Večje spremembe so na področju izvajanja kabotaže. Kabotaža pomeni, da v določeni državi tovornjak iz tujine opravlja prevoze znotraj te države neposredno po tem, ko je pripeljal mednarodno pošiljko iz tujine. Zmanjšuje vožnjo praznih tovornjakov in prihrani gorivo. Kabotaža je bila uvedena leta 1990 s kvotami. Prevoznik lahko od 2. februarja naprej z vozilom v 7-dnevnem obdobju v eni državi opravil še vedno največ tri kabotaže, vendar pa po tem obdobju to isto tovorno vozilo ne bo smelo vstopiti v to državo štiri dni. Uvaja se tako imenovano »obdobje ohlajevanja« pred kabotažo v isti državi z istim vozilom.

Daljinski nadzor tlaka v pnevmatikah

Letos bodo začeli veljati tudi predpisi znotraj EU, ki zahtevajo dodatno opremo v tovornih vozilih. Od 6. julija bodo za novo homologirana lahka tovorna vozila do 3,5 tone in prikolice obvezni senzorji temperature in tlaka v pnevmatikah. Za težka tovorna vozila (nad 3,5 tone) se enaka obveza uvaja čez dve leti. Evropska komisija uvaja novost z namenom, da bo nova oprema povečala varnost v cestnem prometu in zmanjšala stroške prevoznikov. Vožnja s premalo napolnjenimi pnevmatikami pomeni hitrejšo obrabo profila in večjo porabo goriva.


Spremembe v članicah EU

V Avstriji so se z januarjem 2022 povišale plače poklicnim voznikom za malo manj kakor 5 odstotkov. V kolektivni pogodbi voznikov (vanje je vključenih več kot 50 tisoč voznikov) je predvideno, da se bodo plače poviševale tudi v letih 2023 in 2024, pol odstotka več, kot bo letna inflacija. Avstrija v drugi polovici leta uvaja davek na CO2 izpuste. Davčna stopnja bo do konca leta 30 EUR na tono CO2 izpustov, do leta 2025 se bo dvignila na 55 EUR na tono CO2. V letu 2026 se na celotnem območju EU obeta sistem za trgovanje z emisijami CO2 izpustov za vse panoge.

V Belgiji bo z marcem zelo omejena uporaba mobilnega telefona med vožnjo. Dovoljeno ga bo uporabljati tudi za navigacijo ali drugih aplikacij (npr. poslušanje glasbe), vendar le, če bo mobilni telefon v držalu na armaturi. Predvidena je globa 174 EUR, kar je bistveno več kakor sedaj, ko znaša ta 116 EUR. V regiji Valonija so se v začetku leta zvišale cestnine. Višina belgijske cestnine je odvisna od treh dejavnikov: regije, v kateri se cesta nahaja, dovoljene skupne mase in emisijskega standarda v evrih vozila.

V Nemčiji se je s 1. januarjem 2022 zakonsko določena minimalna plača zvišala s sedanjih 9,50 EUR na 9,82 EUR na uro. Julija je predvideno še eno povišanje, na 10,45 EUR na uro. To pomeni, da bodo vozniki, ki opravljajo prevoze (kabotaža ali mednarodni prevoz z razkladanjem ali nakladanjem v Nemčiji), morali imeti višje plačilo v skladu z določili zakona o minimalni plači.


Na Nizozemskem imajo v 14 mestih območja z nizkimi emisijami, kjer so od januarja naprej dovoljeni samo tovornjaki z motorji EURO 6 in električna vozila. Okoljske cone trenutno delujejo v Amsterdamu, Arnhemu, Bredi, Delftu, Haagu, Haarlemu, Eindhovnu, Leidnu, Maastrichtu, Rijswijku, Rotterdamu, Hertogenboschu, Tilburgu in Utrechtu. Predvidene so tudi nekatere izjeme. Prevozniki, katerih vozila ne izpolnjujejo ustreznih emisijskih standardov, bodo lahko zaprosili za enodnevno dovoljenje za vožnjo po teh conah. To bodo lahko storili do 12-krat na leto na registrsko številko vozila v vsakem mestu. Nizozemska prometna organizacija predlaga, da prevozniki na spletnih straneh občin preverijo, katere vrste dostopov za tovorna vozila z dizelskimi motorji se še lahko uporabljajo.

Kakšne spremembe nas še čakajo

Leta 2024 bo obvezen pametni tahograf druge generacije. Vgrajeni bodo morali biti v vsa nova vozila od 21. avgusta 2024 naprej. V začetku leta 2025 stopa v veljavo pomembna sprememba za vse voznike – s sabo bodo morali imeti dokumentacijo o svojih aktivnostih za tekoči dan in v preteklih 56 dneh. S tem se sedanje obdobje 28 dni podvojuje. V drugi polovici leta 2026 (čez štiri leta) bo obvezna uporaba digitalnega tahografa druge generacije za tovorna vozila nad 2,5 tone pri mednarodnem prevozu ali kabotaži. Ta zahteva bo poenotila vse mednarodne prevoznike in omogočala lažjo kontrolo kabotaže. Uporabe tahografske naprave bodo oproščena vozila, katerih največja dovoljena masa, skupaj s kakršnim koli priklopnikom ali polpriklopnikom, presega 2,5 tone, vendar ne presega 3,5 tone, in ki se uporabljajo za prevoz blaga, kadar se prevoz ne opravi za najem ali plačilo, temveč za lastni račun podjetja ali voznika, in vožnja ni glavna dejavnost osebe, ki vozi vozilo.