Sončna elektrarna na strehi logističnega centra

V mesecu avgustu se je zaključila izgradnja fotovoltaičnega sistema na strehi cargo-partner iLogističnega centra Ljubljana na Brniku, ki obsega 1.192 panelov. Po ocenah bo elektrarna proizvedla 575 MWh na leto, s čimer bo podjetje pokrilo 34 odstotkov energije, ki jo potrebuje za delovanje.

cargo-partner sončna elektrarna Brnik
cargo-partner sončna elektrarna Brnik | Foto: cargo-partner

Sončna elektrarna, ki jo je cargo-partner postavil v sodelovanju s podjetjem Gen-i Sonce, bo prihranila 146 ton CO₂ letno, kar je ekvivalentno temu, kot da bi posadili 6.698 dreves. Načrtovanje sončne elektrarne se je začelo v letu 2022, tekom izvedbe projekta pa je bilo potrebno pridobiti številna dovoljenja, zaradi bližine ljubljanskega letališča tudi od Javne Agencije za civilno letalstvo, za katero je bilo treba pripraviti tudi študijo o odboju sončnih žarkov od panelov. Montaža elektrarne se je zaključila v začetku avgusta.

Sončna elektrarna pa je samo eden od številnih ukrepov, ki jih je v procesu zelene transformacije sprejelo podjetje cargo-partner Slovenija. Nedavno je logistično podjetje dopolnilo vozni park službenih vozil z dodatnim električnim vozilom, sočasno pa so pred upravno stavbo postavili tudi dodatne električne polnilnice. cargo-partner kot trajnostno naravno podjetje pa je precejšen korak naprej naredilo tudi na področju digitalizacije poslovanja, s čimer so močno zmanjšali porabo papirja. Ena večjih sprememb je bil prehod na spletno platformo CargoWise One, ki se je v Sloveniji uspešno zaključil v aprilu. CargoWise One je platforma, ki se uporablja za organizacijo in upravljanje prevozov ter komunikacijo, s čimer se je zmanjšalo tiskanje posameznih nalogov, računov, opominov in drugih dokumentov, z izjemo dokumentov, ki morajo po zakonu ostati v tiskani obliki. Poleg manjše porabe papirja pa je podjetje doseglo večjo učinkovitost ter hkrati zmanjšalo možnost napak.

V sklopu digitalizacije so v podporo prodaji uvedli Sales Force aplikacijo ter začeli izdajati račune v elektronski obliki in elektronska dokazila o dostavi (ePOD). Pomemben prispevek k brezpapirnemu poslovanju je dodala tudi spletna platforma SPOT, ki jo skupina cargo-partner uporablja za naročanje in upravljanje transportov, komunikacijo s strankami ter sledenje pošiljkam in na kateri se shranjuje celotna transportna dokumentacija. Poleg tega logistično podjetje v Sloveniji za boljšo optimizacijo nakladov in razkladov tovornih vozil uporablja aplikacijo Time Slot Management. Decembra 2022 so implementirali kalkulator za izračunavanje CO₂ emisij in ga vključili v interni sistem za pripravo ponudb. To pomeni, da imajo stranke odslej v vsaki ponudbi naveden tudi približen izračun emisij CO₂, ki jih generira njihova pošiljka. Uvaja pa se tudi nov program za upravljanje z resursi (ERP program).

Nenazadnje je cargo-partner Slovenija pridobil okoljski certifikat ISO 14001:2015, ki zahteva visok standard pri ravnanju z okoljem. To potrjuje visoke standarde glede učinkovite rabe virov, zmanjševanja odpadkov ter zakonskih in okoljskih obveznosti.