Sklenjena pogodba za vzpostavitev in delovanje elektronske vinjete

S sklenitvijo pogodbe med družbo DARS in slovaškim SkyTollom so pričeli teči pogodbeni roki za uvedbo sistema elektronske vinjete. Pri tem bosta DARS in izvajalec naredila vse, da določene roke skrajšata in bodo uporabniki s 1. decembrom 2021 imeli možnost nakupa e-vinjete.

elektronska-vinjeta
Elektronska vinjeta bo veljala 12 mesecev od datuma nakupa in ne bo več vezana na koledarsko leto.

Potem ko je pogodbo za vzpostavitev in delovanje sistema elektronske vinjete najprej podpisal izbrani izvajalec, slovaški SkyToll, jo je danes tudi družba DARS. Do sklenitve pogodbe je lahko prišlo po tem, ko je Državna revizijska komisija za revizijo postopkov javnih naročil (DKOM) zavrnila zahtevka za revizijo, ki sta ju vložila neizbrana ponudnika. S tem je pritrdila temu, kar je družba DARS kot naročnik del vseskozi zatrjevala in utemeljevala: da je bil postopek izpeljan skladno s področno zakonodajo ter načeli enakopravnosti, konkurenčnosti in sorazmernosti. Roki za uvedbo elektronske vinjete po posameznih fazah in začetek delovanja sistema s 1. decembrom 2021 so bili v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije vezani na datum podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem, ki je bil predviden za najpozneje 1. marca 2021. Zaradi pritožb neizbranih ponudnikov se je ta datum zamaknil, kar pomeni, da bodo nadaljnji postopki in roki za vzpostavitev projekta sedaj predmet pogovorov z izbranim izvajalcem. 

Izvajalec bo v sodelovanju z naročnikom naredil vse, kar je v njegovi moči, da določene roke skrajša in da bo sistem elektronske vinjete vzpostavljen do 1. decembra 2021, ko bi uporabniki že imeli možnost nakupa e-vinjete. Pri tem bo obstoječa letna vinjeta v obliki nalepke za 2021 ostala veljavna do 31. januarja 2022. Elektronska vinjeta se sicer po vsebini ne bo bistveno razlikovala od zdajšnje vinjete v obliki nalepke in bo ohranila enak princip cestninjenja, tako da ne bo šlo za cestninjenje po prevoženi razdalji.

Kako bo deloval sistem elektronske vinjete?

Sprememba pa bo pri obdobju veljavnosti vinjete, saj bo ta veljala 12 mesecev od datuma nakupa in ne bo več vezana na koledarsko leto. Njen nakup bo mogoč s spletno aplikacijo ali na dosedanjih prodajnih mestih vinjet (bencinski servisi, različni trgovci). Za vsa vozila nosilnosti do 3,5 t bodo ostale kategorije vinjet enake: letna, mesečna (oziroma polletna za enosledna motorna vozila) in tedenska. Ob odjavi vozila iz prometa pa bo možno pridobiti tudi povračilo neizkoriščene vrednosti letne vinjete.