Se izgradnja druge cevi karavanškega predora vse bolj oddaljuje?

Prevozniki v Sekciji za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Sekciji za prevoz blaga pri Gospodarski zbornici Slovenije zaskrbljeno ugotavljajo, da se na podlagi odločitve državne revizijske komisije izgradnja druge cevi karavanškega predora vse bolj odmika.

Aktualno
Polovične in popolne zapore predora Karavanke

Zaradi tega prevozniki pozivajo vse pristojne državne organe in družbo DARS, da nemudoma sprejmejo vse potrebne ukrepe za čimprejšnjo izgradnjo druge cevi karavanškega predora. 

»Karavanški predor predstavlja eno od pomembnejših transportnih smeri pretoka blaga, zato vsaka ovira v pretočnosti predstavlja veliko škodo za gospodarstvo. Ne razumemo in ne pristajamo na zavlačevanje pri izgradnji tako strateško pomembnega infrastrukturnega objekta,« je ob tem dejal Peter Pišek, predsednik Sekcije za promet pri OZS.

Pred predorom Karavanke se že sedaj pojavljajo daljši zastoji, saj vozniki lahko porabijo tudi do pet ur za prehod. Zastojipredstavljajo izgubljen delovni čas, ovire pri oskrbi gospodarstva, negativen vpliv na okolje ter povečano tveganje za samo varnost v cestnem prometu. Izgradnja druge cevi karavanškega predora se mora zato začeti nemudoma.