Rešitev, ki prinaša varnejšo vožnjo v primeru megle in burje

Ker vožnja v zelo gosti megli predstavlja veliko tveganje za varnost prometa, je DARS v zadnjem času izvedel več ukrepov, s katerimi želi povečati varnost vožnje ob zmanjšani vidljivosti.

Novi LED-smerniki za varnejšo vožnjo v megli
Sistem bo DARS ohranil v testni uporabi, sproti pa ga bo optimiziral in prilagajal stanju na terenu s ciljem, da v primeru pozitivnega rezultata takšno investicijo izvede tudi na ostalih vremensko neugodnih odsekih avtocest in hitrih cest.

Tako je na določenih problematičnih odsekih (Goli vrh, Ravbarkomanda, Celje - center, Tepanje, Dramlje, pred predorom Markovec, na lokacijah nekdanjih cestninskih postaj Log in Torovo) postavil novo spremenljivo prometno signalizacijo. Na odsekih pri Domžalah, Grosuplju ter na Golem vrhu je uvedel testni sistem označevanja na vozišču, s polkrogi na vozišču ob desni črti in prometno signalizacijo. Med drugim je nadgradil tudi svojo mobilno aplikacijo z optimiziranim opozarjanjem na meglo preko Prometnoinformacijskega centra.

Vsem tem ukrepom se je v mesecu decembru pridružil testni sistem vidnega vodenja prometa v primeru megle na Golem vrhu (odsek avtoceste A1 med Senožečami in razcepom Nanos). Sistem vključuje cestne vremenske postaje, ki v primeru zaznave zmanjšane vidljivosti (glede na stopnjo megle) samodejno vklopijo osvetlitev LED na obeh straneh smernega vozišča.

Rdeče luči LED vozniku nakazujejo rob vozišča ter ga vodijo v primeru megle. Ob manjši megli se luči zgolj vklopijo, ob gostejši, ko je vidljivost nevarno zmanjšana, pa utripajo in s tem dodatno opozarjajo voznika na večjo previdnost in zbranost. LED-smernike bo DARS uporabljal tudi za opozarjanje na močno burjo, značilno za ta odsek, ki je prav tako nevaren pojav v prometu in jo je težko zaznati.

V prvih dneh delovanja sistema je DARS prejel že veliko pohval uporabnikov avtocest. Sistem bo DARS ohranil v testni uporabi, sproti pa ga bo optimiziral in prilagajal stanju na terenu s ciljem, da v primeru pozitivnega rezultata takšno investicijo izvede tudi na ostalih vremensko neugodnih odsekih avtocest in hitrih cest.