Rekonstrukcija priključka Letališka cesta

V ponedeljek, 22. marca 2021, je stekla predvidoma trimesečna rekonstrukcija priključka Letališka cesta (Industrijska cona Moste – BTC) na vzhodni ljubljanski obvoznici A1. Družba DARS želi uporabnikom avtocest s čim manj motnjami prometa zagotoviti čim več obnovljenih odsekov. Zato je rekonstrukcijo priključka časovno v največji možni meri združila z obnovo predora Golovec na vzhodni obvoznici, kjer velja prepoved vožnje za težka vozila (nad 3,5 tone največje dovoljene mase).

letaliska
V okviru rekonstrukcije priključka Letališka cesta bosta urejena dva pasova za desne zavijalce z Letališke ceste na uvoz na avtocesto A1 proti razcepu Malence (Dolenjski).

Priključek Letališka cesta (Industrijska cona Moste / BTC) bo od nedelje zvečer, ko bo postavljena delovna zapora, predvidoma za tri mesece zaprt za ves promet. Obvoz bo voden čez priključek Leskoškova na severni ljubljanski obvoznici H3.

Zaradi rekonstrukcije obstoječega nadvoza nad vzhodno obvoznico, rekonstrukcije zahodnega priključnega kraka servisne ceste ter sočasne graditve novega nadhoda za pešce in kolesarje je predvidena popolna zapora priključka Letališka cesta (Industrijska cona Moste – BTC). Po rekonstrukciji in preureditvi območja ob priključku bosta izboljšani prometna varnost in pretočnost prometa.

Kolikor bo dovoljevala tehnologija izvajanja del, bo promet na avtocesti na območju priključka Letališka cesta urejen po obeh polovicah avtoceste, vendar po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje. V naslednji fazi del bo na območju priključka zaprta polovica avtoceste, promet pa bo preusmerjen na drugo polovico, kjer bo spet urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje. Med rekonstrukcijo nadvoza, ko bo priključek zaprt za ves promet, bo urejen obvoz.

V okviru rekonstrukcije priključka Letališka cesta bosta urejena dva pasova za desne zavijalce z Letališke ceste na uvoz na avtocesto A1 proti razcepu Malence (Dolenjski). Rekonstruiran bo nadvoz nad avtocesto A1 v podaljšku Letališke ceste (urejeni bodo trije prometni pasovi, in sicer dva proti BTC in eden iz BTC). Obstoječe križišče na vzhodni strani avtoceste, v podaljšku Letališke ceste, bo semaforizirano (z ureditvijo dveh pasov za levo zavijanje z avtoceste A1 na Letališko cesto). Poleg tega bo zgrajen nov nadhod za pešce in kolesarje čez vzhodno obvoznico A1 na severni strani nadvoza Letališke ceste, z navezavo na obstoječo Pot ob žici.

Projekt rekonstrukcije priključka Letališka cesta sofinancirata družba DARS in Mestna občina Ljubljana.