Predor Golovec bo ponovno zaprt za tovorna vozila

Predor Golovec na ljubljanski vzhodni obvoznici je bil zgrajen leta 1999. V tem času je bil vseskozi redno vzdrževan, medtem ko obsežnejših obnovitvenih posegov ni bil deležen.

potek-prometa
Tako bo potekal promet.

Po več kot dveh desetletjih uporabe predora so v njem že vidne poškodbe v voziščni konstrukciji, ki so posledica uporabe predora in specifičnosti terena, zlasti prodiranja hribinske vode skozi talni obok predora.Lani je bila temeljite obnove deležna zahodna cev predora, ki vodi iz smeri Štajerske proti Dolenjski ali Primorski. Odpravili so poškodbe na gradbenih konstrukcijah, uredili prezračevanje in nadgradili razsvetljavo in druge varnostne sisteme. S tem se je izboljšala tudi varnost v predoru.

Obnova vzhodne cevi

Obnova vzhodne predorske cevi, ki vodi iz smeri Dolenjske ali Primorske proti Štajerski, je predvidena od 15. marca 2021 do druge polovice maja. Pripravljalna dela za zaporo se bodo izvajala že nekaj dni prej. Predor se obnavlja tudi z namenom povečanja prometne varnosti, saj trenutna elektro-strojna oprema ne ustreza več sodobnim zahtevam.


V času del bo promet skozi predor Golovec dovoljen samo za vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone (t.i. vinjetna vozila).

Glavni rezultat obnove je večja varnost predora, udobnejše potovanje skozenj, poleg tega pa se bodo znižali stroški nadaljnjega vzdrževanja.

Potek prometa v času del

Dela bodo potekala 24ur na dan. V tem času bo vzhodna cev povsem zaprta za promet. Ta bo speljan skozi zahodno, že obnovljeno cev predora. Vzpostavljena bo zapora tipa 2+1, dva pasova v smeri prometne konice in eden v nasprotni smeri.


Trenutno stanje prometa

Obnova predora Golovec je načrtovana v spomladanskem času tudi zato, ker so letos dela predvidena tudi na nekaterih ostalih odsekih ljubljanske obvoznice.

Rekonstrukcija priključka Letališka cesta na vzhodni ljubljanski obvoznici

Promet bo zaradi del na obvoznici, na območju priključka Letališka, urejen po dveh zoženih pasovih, če bo to dovoljevala tehnologija izvajanja del, v zadnji fazi po eni polovici avtoceste. Priključek bo v času rekonstrukcije nadvoza zaprt.

Poleti 2021 je načrtovana sanacija močno dotrajanega cestišča severne ljubljanske obvoznice med Bežigradom in Novimi Jaršami v obe smeri ter priključkom krožišča Tomačevo. Dela bodo potekala v več fazah, promet skozi delovno zaporo pa po enem ali dveh zoženih pasovih. V času obnove priključka Tomačevo bodo zaprti posamezni kraki in urejeni obvozi.

Predvidoma v drugi polovici 2021 pa bi lahko stekla rekonstrukcija priključka Leskoškova (Nove Jarše).    

Varnostna priporočila

Pri vožnji skozi predor vedno velja posebna previdnost, še toliko bolj v času dvosmernega prometa. Vselej pazimo na varnostno razdaljo in pravilno razvrščanje v primeru zastoja.