Registracije določenih vozil ponovno omogočene

Na Ministrstvu za javno upravo so na upravne enote naslovili dopis, s katerim so med nujne zadeve dodali nekatere kategorije. Tako so sedaj omogočene registracije določenih kategorij vozil.

Novi motor D15 za MAN-ove tovornjake
Vrhunci predstavljenih vozil: MAN TGE, novi motor D15, nova družina motorjev, izboljšana učinkovitost celotne prodajne palete zaradi povečane nosilnosti in posebnih prilagoditev panogi.

V sklopu ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa je vlada izdala več odlokov, med njimi tudi začasno prepoved izvajanja postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil. 

V zvezi s tem se je pokazalo, da je potrebno v nekaterih primerih uveljaviti izjeme oziroma jih uvrstiti med nujne zadeve, zato je Ministrstvo za javno upravo pripravilo dopis upravim enotam po Sloveniji, s katerim so med nujne zadeve dodali nekatere nove kategorije, ki omogočajo tudi izdajanje prometnih dovoljenj in s tem registracijo vozil. 

Med nujne zadeve je tako uvrščeno tudi izdajanje dovoljenj, ki so nujna za izvajanje pridobitne dejavnosti, s katero se ukvarja posameznik ali gospodarski subjekt (obrtna dovoljenja, dovoljenje za pridelavo/predelavo hrane, prometna dovoljenja za prvo registracijo homologiranih tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov, traktorjev in njihovih priklopnikov ter delovnih strojev ipd.).

Gre za ukrep, ki skuša, kljub omejitvam zaradi koronavirusa, zagotoviti uveljavljanje pravic, ki ljudem lajšajo življenje v danih okoliščinah, hkrati pa omogoča pripravo na čas po koncu epidemije, ko bo treba karseda hitro zagnati slovensko gospodarstvo. 

Ministrstvo za infrastrukturo si prizadeva, da bi bilo čimprej mogoče izvajati tudi registracijske postopke ostalih vozil, ob spoštovanju vseh navodil zaomejitev širjenja koronavirusa.