Registracija uporabnikov sistema DarsGo

V Sloveniji bo s 1. aprilom 2018 uvedeno sodobno elektronsko cestninjenje vozil z največjo dovoljeno maso nad 3.5 tone (težka vozila) v prostem prometnem toku, poimenovano DarsGo. Družba DARS je že vzpostavila sedem uporabniških točk (tako imenovanih DarsGo servisov) in pričela z registracijo prvih uporabnikov novega cestninskega sistema. Ti se že lahko registrirajo tudi na spletni strani www.darsgo.si, predvidoma z začetkom leta 2018 pa se bodo lahko registrirali tudi na pooblaščenih bencinskih servisih ob avtocestnem omrežju. Avtoprevozniška podjetja ob tem pozivamo, naj se čim prej registrirajo v sistem Dars Go in pridobijo naprave DarsGo ter se tako izognejo morebitnim čakalnim vrstam ob prehodu na novi sistem cestninjenja ter visokim globam, če bodo na avtoceste in hitre ceste zapeljali brez naprave DarsGo.

DARS

Vsako težko vozilo, ki bo po 1. aprilu 2018 uporabljalo slovenske avtoceste in hitre ceste, bo moralo biti opremljeno s posebno napravo DarsGo.
Naprava bo s pomočjo mikrovalovne tehnologije komunicirala s 127 cestninskimi portali na avtocestnem omrežju, kar bo podlaga za obračun cestnine za posamezen cestninski odsek.

Za registracijo vozila v sistem DarsGo in pridobitev naprave DarsGo morajo uporabniki predložiti prometno dovoljenje in dokazilo o emisijskem razredu EURO, za vozila, registrirana v Sloveniji, pa le prometno dovoljenje. Administrativni stroški za registracijo vsakega vozila in personalizacijo naprave DarsGo znašajo 10 EUR (z DDV).

Uporabniki se že lahko registrirajo na sedmih matičnih DarsGo servisih na naslednjih lokacijah:

- DarsGo servis Ljubljana (Grič 54, Ljubljana – ob zahodni ljubljanski obvoznici)

- DarsGo servis Maribor (Počivališče Maribor, smer Ljubljana)

- DarsGo servis Lopata (Počivališče Lopata, smer Maribor)

- DarsGo servis Grabonoš (Počivališče Grabonoš, smer Ljubljana)

- DarsGo servis Obrežje (Mejni prehod Obrežje, vstop v državo)

- DarsGo servis Gruškovje (Mejni prehod Gruškovje, vstop v državo)

- DarsGo servis Fernetiči (Mejni prehod Fernetiči, vstop v državo)

 Zainteresirani lahko informacije dobijo tudi v novem uporabniškem klicnem centru: 01 518 83 50.

Družba DARS novi cestninski sistem za težka vozila uvaja zaradi večje pretočnosti prometa in bolj poštenega zaračunavanja cestnine. V novem sistemu bodo namreč uporabniki cestnino plačevali po dejansko prevoženi razdalji (načelo 'uporabnik plača') in glede na onesnaženje zraka, ki ga povzroči njihovo vozilo (načelo 'onesnaževalec plača'). Med razlogi za uvedbo sistema DarsGo pa je tudi tehnološka zastarelost cestninjenja s pomočjo zapornic in Darsovih elektronskih medijev (ABC-tablice in DARS-kartice). Ključnih komponent tega sistema od leta 2011 ne izdelujejo več, zato tudi vzdrževanje ni več mogoče.

Slovenija bo prva država v Evropi, ki bo iz delujočega sistema cestninjenja na cestninskih postajah z zapornicami prešla v popolnoma prosti tok brez zapornic. Ostale primerljive države, kot so Avstrija, Poljska, Madžarska, Češka, Slovaška in Belgija, so pred uvedbo elektronskega sistema za tovorna vozila poznale vinjete (Nemčija pa na primer težkim vozilom celo ni zaračunavala uporabe avtocest). Omenjene države se ob vzpostavitvi elektronskega cestninjenja praktično niso soočale z nobenim finančnim tveganjem, saj so z vinjetami pobrale veliko manj cestnin od tovornih vozil.

Za voznike osebnih vozil in druga vozila, katerih največja dovoljenja masa ne presega 3,5 tone, bo tudi po 1. aprilu 2018 še naprej veljal obstoječi vinjetni sistem. Po uvedbi sistema DarsGo bodo cestninske postaje na slovenskem avtocestnem omrežju postopoma odstranjene, pri čemer bodo najprej odstranjene tiste, ki predstavljajo največjo motnjo v prometu. Širše območje sedanjih cestninskih postaj bo temeljito rekonstruirano, na teh lokacijah pa bo Dars vzpostavil točke nadzora, kjer bodo poleg cestninskih nadzornikov prisotni še policisti, prometni inšpektorji in cariniki. Začetek odstranitve prvih cestninskih postaj je načrtovan spomladi 2018, po uvedbi novega elektronskega cestninjenja.