Prigo z GDP certifikatom

Po uspešni končni presoji, ki jo je konec februarja letos opravil Evropski inštitut za logistiko v farmaciji (EIPL) iz nemškega Stuttgarta, je podjetje Prigo d.o.o. 4. marca pridobilo certifikat ustreznosti po EU smernicah o dobri distribucijski praksi (GDP) za zdravila za uporabo v humani medicini.

Prigo z GDP certifikatom
Podjetje se ob transportu ukvarja tudi s prodajo in vzdrževanjem tovornih in osebnih vozil in zastopa več priznanih blagovnih znamk, med temi so Mercedes Benz, MAN in Thermo King, zaposluje 170 sodelavcev in je lani ustvarila več kot 40 milijonov evrov prihodkov od prodaje.

Ustrezna raven organizacije dela in obvladovanja procesov skladno z GDP smernicami igra ključno vlogo pri zagotavljanju kakovosti in celovitega upravljanja vseh vidikov transporta in distribucije medicinskih izdelkov. Ob prejemu certifikata je Miroslav Beg, direktor dejavnosti transporta in logistike v družbi, poudaril, da »vzpostavitev delovanja po GDP smernicah zahteva visoko raven obvladovanja najboljših znanih praks s področja upravljanja in prevažanja občutljivega blaga. Tega se brez visoke ravni ozaveščenosti in znanja sodelavcev ter njihove trajne zavezanosti k izpolnjevanju najzahtevnejših izvedbenih pričakovanj kupcev naših storitev ne da doseči«.

Preverjanje GDP ustreznosti se osredotoča na uporabo namenskih specializiranih voznih sredstev, primernost organizacije in sistema kakovosti ter obvladovanja vseh vidikov procesov upravljanja z blagom s posebnim poudarkom na popolni sledljivosti skozi celotno dobavno verigo.

Igor Pristavec, direktor družbe, je pridobitev certifikata pospremil z naslednjimi besedami: »Dosežek predstavlja pomemben mejnik v našem sodelovanju s farmacevtskimi družbami. Od začetkov z domačim Lekom pred več kot 20 leti smo danes ponosni partner korporacije Novartis, razvoju dejavnosti sledimo s stalnimi vlaganji v znanje in poklicno napredovanje sodelavcev in v vedno sodobnejšo opremo. Pridobitev GDP certifikata je potrditev pravilnosti naših strateških usmeritev in prava spodbuda za nadaljevanje naše uspešne razvojne poti.«

Prigo d.o.o. s sedežem na Brezovici pri Ljubljani se sicer lahko pohvali z več kot 40-letno tradicijo delovanja na širšem logističnem področju. Podjetje, ki se ob transportu ukvarja tudi s prodajo in vzdrževanjem tovornih in osebnih vozil in zastopa več priznanih blagovnih znamk, med temi so Mercedes Benz, MAN in Thermo King, zaposluje 170 sodelavcev in je lani ustvarila več kot 40 milijonov evrov prihodkov od prodaje.