Preventivna akcija: Osredotoči se na cesto

Uporaba telefona med vožnjo je nevarna, saj vpliva na našo pozornost, s tem pa tudi na sposobnost pravočasnega odzivanja na razmere v prometu. Pozornost voznika pa poleg telefona zmanjšujejo tudi ukvarjanje z radiom in klimatsko napravo, prehranjevanje, kajenje in ličenje. Vse to namreč lahko poveča verjetnost nastanka prometne nesreče.

AVP silhuete policistke z radarjem
AVP silhuete policistke z radarjem | Foto: AVP

Agencija za varnost prometa je zato pripravila novo nacionalno preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, ki bo potekala od 15. do 21. januarja 2024, policisti pa bodo v tem času pozorni na vse kršitve, ki vplivajo na zmanjšanje pozornosti voznikov na cesto. Agencija za varnost prometa je ob tej priložnosti policiji v uporabo predala silhuete policistke z radarjem.

AVP silhuete policistke z radarjem

Tveganje za nesrečo povečuje vse, kar odvrača voznikovo pozornost s ceste

»Na sposobnost osredotočenosti med vožnjo poleg aktivne uporabe mobilnega telefona vpliva vrsta dejavnikov, kot so prehitra vožnja, različna čustvena stanja, utrujenost in obvladovanje stresa. Med moteče dejavnike vštevamo tudi nastavljanje različnih sistemov v vozilu, kot so radio, klimatska naprava in multimedija, pa tudi prehranjevanje, kajenje in ličenje. Pomemben dejavnik je predhodno uživanje alkohola, drog, drugih psihoaktivnih snovi, še posebej v kombinaciji z zdravili. Nacionalno preventivno akcijo Varno brez telefona smo zato od letos dalje nadomestili z novo, razširjeno preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, ki jo bomo ponovili jeseni,« je dejala direktorica Agencije za varnost prometa mag. Simona Felser.

Kot je pokazala anketa, le polovica voznikov vedno prepozna lastno utrujenost in posledično tudi ustrezno ukrepa. Pri tem je treba opozoriti, da utrujenost voznika prispeva k 15 do 20 % prometnih nesreč z najtežjimi posledicami.

Kar 40 odstotkov anketiranih tudi priznava, da med vožnjo uporabljajo mobilni telefon brez prostoročnega sistema. Čeprav zakonodaja dovoljuje prostoročno telefoniranje med vožnjo, pa tudi takšen način telefoniranja zmanjšuje voznikovo pozornost in ga zaradi zapoznelih reakcij postavlja v podobno tveganje, kot da bi del poti prevozil z zaprtimi očmi. Zato velja nasvet: med vožnjo ne telefonirate, saj je vožnja aktivnost, ki ji moramo posvetiti vso pozornost.

AVP silhuete policistke z radarjem

»Namen policijskega nadzora je narediti naše ceste varnejše za vse«

V okviru prizadevanj za boljšo varnost cestnega prometa bodo policisti med preventivno akcijo opravljali poostren nadzor uporabe mobilnih telefonov, pozorni pa bodo tudi na druge kršitve, kot je denimo prehitra vožnja, in na druga ravnanja, ki motijo osredotočenost voznika na cesto.

»Osnovni namen akcije je zmanjšati možnost udeležbe v prometnih nesrečah, ki bi bile posledica uporabe mobilnega telefona med vožnjo, in širšo javnost ozavestiti o tem, kako nevarno je telefoniranje med vožnjo, četudi ga opravljamo prostoročno. Ni pa uporaba mobilnega telefona edino moteče in prepovedano ravnanje, ki ga vozniki počnejo v vozilih in s tem ogrožajo sebe in druge udeležence v prometu. Vozniki se namreč morajo med vožnjo vzdržati vseh ravnanj, ki zmanjšujejo njihovo slušno in vidno zaznavanje in zmožnost obvladovanja vozila. Tako je med vožnjo prepovedana tudi uporaba računalnikov, tablic, ličenje, prehranjevanje, poslušanje preglasne glasbe in podobno, če to vpliva na voznikovo varno udeležbo v cestnem prometu,« je dejal vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi mag. Ivan Kapun.

Kot je poudaril Kapun, so policisti v letu 2023 (2022) ugotovili 24.797 (25.700) kršitev zgoraj opisanih prepovedanih ravnanj voznikov, kar kaže na to, da ljudje še vedno kršijo cestno prometne predpise.

AVP silhuete policistke z radarjem