Preberite, kako v Luko Koper vstopiti hitreje in enostavneje

Luka Koper je prejela potrdilo Ministrstva za okolje in prostor, da je gradbeno dovoljenje za podaljšanje operativne obale kontejnerskega terminala na prvem pomolu postalo pravnomočno 2. novembra, potem ko se na izdano gradbeno dovoljenje ni nihče pritožil.

Preberite, kako v Luko Koper vstopiti hitreje in enostavneje
Z 22. oktobrom so za tiste avtoprevoznike, ki so imetniki letnih dovolilnic in so že pristopili k sistemu predplačniškega plačevanja vstopa v pristanišče, uvedli avtomatsko odčitavanje voznikove dovolilnice ob vstopu v pristanišče.

Gradbeno dovoljenje je bilo izdano za izgradnjo operativne obale dolžine 98,5 metra in širine 34,4 metra ter za izgradnjo zalednih površin na južni strani pomola v velikosti 24.830 m2.Dolžina prvega pomola na južni strani, ki je namenjena pretovoru kontejnerjev, bo tako znašala 695 metrov.  V času do izdaje in pravnomočnosti gradbenega dovoljenja je družba že objavila javno naročilo za izbor izvajalca za dobavo in vgradnjo tesnih pilotov. Po izvedbi tega dela sledi postopek monitoringa. Začetek gradnje podaljšanja pomola se bo dejansko začel predvidoma maja 2019. 

Celotna investicija podaljšanja operativne obale in izgradnje zalednih skladiščnih površin na južni polovici pomola naj bi bila zaključena predvidoma v začetku leta 2021. V skladu s poslovno strategijo družbe se bo do takrat letna kapaciteta kontejnerskega terminala postopoma povečevala na najmanj 1,3 mio TEU letno. Z optimizacijo operativnih procesov in z dodatnimi infrastrukturnimi ukrepi, ki so že v teku, pa bodo lahko dosegli letno kapaciteto 1,5 mio TEU. 

Ključen strateški projekt družbe

Podaljšanje prvega pomola je ključen strateški projekt družbe, ki poleg naložb v infrastrukturo predvideva tudi nabavo novih dvigal, strojev in druge opreme. Luka Koper bo tako samo v posodobitev in povečanje kontejnerskega termina vložila skupaj okoli 235 mio evrov (del investicij, vključno z nabavo novih dvigal, poglabljanjem bazena, novimi tiri in še nekaj drugimi investicijami je bil že realiziran). 

Družba je pridobila tudi evropska sredstva v skupni višini 6 mio evrov za projekt NAPA4CORE (iz programa Instrument za povezovanje Evrope), ki vključuje tudi projekt podaljšanja pomola. 3,2 mio so že počrpali, med tem ko so za 2,8 mio evrov pridobili dovoljenje za podaljšanje roka do konca leta 2020.

Lažji vstop za tovornjake
Luka Koper se je v minulih mesecih intenzivno ukvarjala tudi z drugimi infrastrukturnimi projekti, ki so prav tako pomembni z vidika povečevanja pristaniških kapacitet, boljše pretočnosti in posledično večje konkurenčnosti pristanišča. Z 22. oktobrom so za tiste avtoprevoznike, ki so imetniki letnih dovolilnic in so že pristopili k sistemu predplačniškega plačevanja vstopa v pristanišče, uvedli avtomatsko odčitavanje voznikove dovolilnice ob vstopu v pristanišče. S tem so poenostavili vstop tovornjakom, ki ne potrebujejo več postanka na tovornjaškem terminalu, hkrati pa povečali pretočnost na pristaniških cestah. Zato si prizadevajo, da bi čim več avtoprevoznikov pričelo uporabljati sistem predplačniškega plačevanja vstopa v pristanišče.

Najava tovornjakov in nov tovorni vhod
V drugi fazi bomo projekt nadgradili s sistemom najave tovornjakov, ki bo v celoti zaživel marca 2019, ko je predviden zaključek del in otvoritev novega, dodatnega vhoda za tovornjake, t. i. Srminski vhod. Prednost tega sistema bo brezpapirno poslovanje, saj bo dovolilnica za vstop v pristanišče hkrati tudi nosilec informacije kdaj in na kateri lokaciji bo tovor pripravljen za prevzem. Prednost nove pridobitve bo še posebej opazna z novim Srminskim vhodom, do katerega bodo tovornjaki dostopali neposredno z avtoceste. S tem si bodo skrajšali čas potovanja, predvsem pa lažje načrtovali svoj prihod. Tako bodo razbremenili obstoječi tovornjaški terminal ob robu mesta, mestne vpadnice, pa tudi prometne poti znotraj pristanišča. Na nov vhod bomo preusmerili približno 40 odstotkov tovornjakov - od približno 800, ki jih v povprečju vsak dan vstopa v pristanišče. Na Srmin bodo usmerjali predvsem tiste, namenjene na drugi pomol, kjer so površine za potrebe terminalov za generalne, sipke in tekoče tovore ter velike skladiščne površine za avtomobile. Tovorni promet je namreč v zadnjih letih v porastu. Samo v letošnjem letu je bil ta porast 10 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Terminal za avtomobile
Pridobili soo gradbeno dovoljenje za izgradnjo dodatnih tirov v zaledju tretjega bazena oz. za potrebe avtomobilskega terminala ter gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega RO-RO priveza v tretjem bazenu. V teku je postopek izbire izvajalca nove garažne hiše za skladiščenje 6.000 vozil. Prav tako soo na terminalu za avtomobile pred kratkim uvedli nov informacijski sistem ACAR. V dogovoru z državo pa poskušajo v najkrajšem času pridobiti dodatne parcele za skladiščenje vozil. Gre za več kot 100.000 m2 površin tik bo ograji pristanišča, ki so po državnem prostorskem načrtu namenjene pristaniški dejavnosti.