POVEZOVANJE UDELEŽENCEV V LOGISTIKI

Usklajeno delovanje in komunikacija sta osnovni pogoj za nemoteno delovanje oskrbovalne verige, ki je sestavljena iz več udeležencev. Z razvojem novih tehnologij, ki omogočajo povezovanje informacijskih sistemov praktično kjerkoli in v realnem času, je možno postopke, kot je prevoz blaga, nadgraditi tako, da imajo vsi udeleženci v prevozu blaga možnost soustvarjanja ali pa vsaj spremljanja izdelave dokumentov, potrebnih za izvedbo prevoza blaga.

POVEZOVANJE UDELEŽENCEV V LOGISTIKI

MEDNARODNI PREVOZI so urejeni po CMR-konvenciji sprejeti v Ženevi leta 1956. Dokument, ki spremlja prevoz blaga med dvema državama, je cestni tovorni list CMR in predstavlja prevozno pogodbo med pošiljateljem, prevoznikom in prejemnikom blaga. 

Podjetje Trinet Informatika, d. o. o., je že leta 2012 razvilo spletno aplikacijo Transbook za izdelavo CMR-dokumentov. Aplikacija je v prvi verziji omogočala izdelavo dokumenta in njegovo tiskanje v več jezikih. Razvoj novih tehnologij, kot so hitrejša mobilna in internetna omrežja, mobilne naprave, oblačne storitve in drugo, je omogočil nadgradnjo aplikacije Transbook za povezovanje vseh udeležencev pri prevozu blaga. Odprava mobilnega gostovanja in pocenitev prenosa podatkov pri mobilnih napravah pa praktično ne omejujeta uporabe poslovnih aplikacij na mobilnih napravah.

PRENOVLJENA VERZIJA APLIKACIJE TRANSBOOK omogoča povezovanje in sodelovanje vseh udeležencev pri organizaciji in izvedbi prevoza blaga. Aplikacija je spletna in prilagojena uporabi na mobilnih napravah – odzivna oblika (angl. responsive design). Edini tehnični pogoj uporabe aplikacije je dostop do interneta. Aplikacijo je možno uporabljati kot neregistrirani ali registrirani uporabnik na spletni povezavi https://www.transbook.onl. Neregistrirani uporabniki so omejeni na enkratno izdelavo in tiskanje CMR-dokumenta. Tiskanje je na voljo v osmih jezikih, uporabniški vmesnik pa je preveden v tri jezike, v slovenski, angleški in nemški jezik. Registrirani uporabnik, ki se prijavi v okviru svoje organizacije, ima za prevoz blaga na voljo izdelavo CMR-dokumenta ali nakladalnega naloga (v nadaljevanju interni CMR), ki vsebuje manjši nabor podatkov in ga je možno pretvoriti v CMR-dokument. Zadnja dva dokumenta oziroma več teh pa je mogoče povezati na tovorni manifest, ki ga uporabnik izdela za organizacijo in izvedbo prevoza blaga na prevoznem sredstvu. Povezovanje med udeleženci je rešeno z deljenjem dokumenta med različnimi organizacijami. Aplikacija definira štiri vloge uporabnika, in sicer disponent, voznik ter pošiljatelj in prejemnik blaga. Vsaka vloga ima vnaprej določene pravice nad uporabo dokumenta. Izvedbo prevoza posamezne pošiljke blaga je možno spremljati s pomočjo statusov dokumentov, ki določajo, ali pošiljka na CMR-dokumentu še čaka na naklad ali je v fazi prevoza ali pa je že razložena s prevoznega sredstva. Za bolj natančno poizvedbo po statusu prevoza pošiljke je na voljo klepet, ki omogoča neposredno komunikacijo med uporabniki znotraj organizacije in uporabniki zunaj organizacije, ki jim je bil dokument deljen. Preko klepeta je možno pošiljati javna in zasebna sporočila, ki so vidna le določenim uporabnikom. Nadgradnja aplikacije so tudi obvestila, ki služijo kot opomnik za določene operacije v aplikaciji, kot sta deljenje dokumenta uporabniku zunaj organizacije in novo sporočilo na CMR-dokumentu. Uporabnik, ki mu je bil dokument deljen, je obveščen tako preko obvestil v aplikaciji kot tudi preko elektronskega sporočila. Najbolj natančen podatek, ki mora biti zaveden na dokumentih, je naslov, še posebej za mesto naklada in razklada pošiljke blaga. Aplikacija ponuja avtomatsko izpolnjevanje naslova s pomočjo spletne storitve podjetja Monolit, ki omogoča iskanje naslovov za celotno Evropo. Uporabnik lahko za mesto naklada in razklada preveri lokacijo na zemljevidu CMR-dokumenta in tovornega manifesta, kjer je omogočen prikaz vseh mest naklada in razklada za vse dokumente, povezane na manifest. Tovorni manifest je predviden za organizacijo prevoza, na katerega povežemo vse prevozne dokumente, tako CMR kot tudi interni CMR. S statusom manifesta spremljamo izvedbo prevoza, preko povezanih dokumentov in njihovih statusov pa je možen vpogled v seznam pošiljk blaga, ki so trenutno na prevoznem sredstvu. 

Ob kliku na sliko se vam prikaže povečava.

MOBILNA APLIKACIJA TRANSBOOK DRIVER je podporna mobilna aplikacija, ki je na voljo za operacijski sistem Android in iOS. Primarni namen aplikacije je podpora vozniku, ki lahko z njeno pomočjo v realnem času sporoča status prevoza pošiljke blaga. Uporabnik mobilne aplikacije z vpisom številke CMR-dokumenta ali s skeniranjem QR-kode izbere CMR-dokument, ki ga želi spremljati oziroma ažurirati njegov status. Možna je tudi izbira številke manifesta in s tem spremljanje celotnega nabora pošiljk blaga, ki so predvidene za prevoz. Uporabnik lahko sam ali na zahtevo uporabnika spletne aplikacije preko mobilne naprave in njenega GPS-signala sporoči trenutno lokacijo pošiljke za CMR-dokument, ki ga spremlja. Mobilna aplikacija omogoča tudi avtomatsko pošiljanje trenutne lokacije na določen časovni interval, kar lahko manj zahtevnim prevoznikom in njihovim prevoznim sredstvom nadomesti druge naprave telematike za sporočanje trenutne lokacije. Kot v spletni aplikaciji se lahko uporab­lja klepet za posamezen CMR-dokument. Voznik lahko z mobilno aplikacijo neposredno na dokumentu zajame fotografijo (npr. poškodovane pošiljke ali podpisani CMR-dokument) in jo doda kot prilogo. 

Ob kliku na sliko se vam prikaže povečava.

NADGRADNJA TRANSBOOKA je povezana z aneksom protokola CMR, in sicer protokol e-CMR, ki predvideva uporabo elektronskega CMR-sporočila, ki bo lahko nadomestil papirnato obliko. Aplikacija Transbook že izpolnjuje večino pogojev protokola e-CMR, tako da se bo sama nadgradnja navezovala na nedvoumno avtentikacijo podpisnika CMR-dokumenta oziroma prevozne pogodbe. Za protokol e-CMR je bil pred kratkim v okviru projekta organizacije UNECE izdelan enotni podatkovni model za CMR-dokument, tako da bo omogočala izmenjavo dokumentov po tem modelu. Aplikacija Transbook je že odprta za izmenjavo CMR-dokumentov z drugimi sistemi, predvsem TMS-rešitvami. Dolgoročna vizija Transbooka ni samo povezovanje udeležencev v postopku prevoza blaga, ampak tudi povezovanje sistemov, kar se izpelje pred tem postopkom ali za njim.

www.trinet.si