Potrebujemo vozila z učinkovitejšo porabo goriva

Raziskava “ThinkGoodMobility”, ki jo je med bodočimi slovenskimi znanstveniki, inženirji in industrijskimi oblikovalci izvedlo podjetje Goodyear Dunlop Tires Europe v sodelovanju z inštitutom ThinkYoung, je pokazala, da se mora avtomobiliska industrija v prihodnjih letih osredotočiti na izdelavo vozil z učinkovitejšo porabo goriva.

Potrebujemo vozila z učinkovitejšo porabo goriva

Razvoj na področju prometa in mobilnosti je nujen, če se želimo odzvati na hitro naraščajoče prebivalstvo in s tem povezane spremembe v prometu in mobilnosti. Da bi k razmisleku o mobilnosti prihodnosti spodbudili generacijo, ki bo oblikovala mobilnost v letu 2025, je Goodyear med 2500 evropskimi študenti, od tega 224 slovenskimi, izvedel raziskavo “ThinkGoodMobility”. Slovenski študentje naravoslovja, strojništva, prometa, logistike, računalništva in informatike, matematike, ekonomije ter industrijskega oblikovanja[ si, podobno kot njihovi vrstniki v Evropi, želijo ekološko prijazno prihodnost. Pri tem se zavedajo, da lahko slednje učinkovito dosežejo tudi s trajnostnim razvojem na področju avtomobilske industrije in transportnega sistema.

Potrebujemo vozila z učinkovito porabo goriva, vlaganje v sistem javnega prevoza in reciklažo že uporabljenih delov

Kot navajata podjetje Goodyear Dunlop Tires Europe (GDTE) in neprofitna mednarodna organizacija za mlade ThinkYoung, je dobra večina slovenskih predstavnikov milenijske generacije (62,1 %) prepričana, da bi morala biti v središču trajnostnih prizadevanj avtomobilske industrije in transportnega sistema v letu 2025 vozila z učinkovito porabo goriva. Na drugem mestu se je znašlo vlaganje v sistem javnega prevoza (40,6 %), na tretjem pa reciklaža že uporabljenih delov (37,9 %). Milenijska generacija pri nas tako pričakuje splošne izboljšave transportnega sistema, vendar ne na račun omejevanja svobode izbire prevoznih sredstev in gibanja. Kar 91,5 % mladih namreč verjame, da bodo imeli v naslednjih desetih letih v lasti svoj avtomobil, medtem ko je povprečje med vsemi evropskimi študenti obstalo na 85 %.

Mnenje slovenskih študentov je sicer precej podobno splošnemu pogledu evropskih študentov, ki so sodelovali v raziskavi, s to razliko, da Slovenci veliko večji pomen pripisujejo vlaganju v sistem javnega prevoza. Evropski študentje namreč v središču trajnostnih prizadevanj prav tako vidijo omenjena tri področja, vendar v drugačnem vrstnem redu; kot najpomembnejša prav tako vidijo vozila z učinkovito porabo goriva (49 %), temu sledita reciklaža že uporabljenih delov (29 %) in vlaganje v sistem javnega prevoza (27 %).

Trajnostni razvoj si želijo doseči tudi s pomočjo zakonskih predpisov

Trajnostni razvoj in želja po učinkovitejši porabi goriva v naslednjih desetih letih sta za milenijsko generacijo tako pomembna, da so celo izrazili željo po uveljavitvi določenih predpisov, ki bi poskrbeli za okolju prijaznejšo prihodnost v letu 2025. Kot ključne vidijo spodbujanje učinkovite porabe goriva (55,6 %), spodbujanje uporabe javnega prevoza (53,4 %) in evropske predpise o še dovoljenih emisijah CO2 (52,5 %). 

Kot je poudaril Jean Pierre Jeusette, generalni direktor Goodyearovega inovacijskega središča v Luksemburgu, se mladi vedno bolj zavedajo svojega vpliva na okolje in zato zahtevajo proizvode in storitve, ki zagotavljajo premik v smeri trajnostne mobilnosti: »Okoljski pritiski se s približevanjem letu 2025 krepijo in mladi bodo od avtomobilske ter gumarske industrije pričakovali, da bosta vodilni pri iskanju rešitev glede emisijskih izzivov.«

Omenjeno raziskavo so v Goodyearu opravili z namenom boljšega razumevanja mladih in njihovega pogleda na mobilnost v prihodnosti ter učinkovitejšega zadovoljevanja njihovih pričakovanj.