Pospešena gradnja omrežja za oskrbo z vodikom

Daimler Truck AG in Shell New Energies NL B.V. (»Shell«) sta podpisala sporazum o skupnem spodbujanju razvoja tovornjakov v Evropi, ki jih poganjajo vodikove gorivne celice. Podjetji nameravata podpreti razogljičenje cestnega tovornega prometa z izgradnjo infrastrukture za oskrbo z vodikom in proizvodnjo tovornjakov z gorivnimi celicami.

daimler-in-shell-izgradnja-omrežja-vodik-4

Shell namerava najprej zgraditi omrežje za oskrbo z vodikom, ki se bo pridružilo trem vozliščem za zeleno proizvodnjo vodika, in sicer v pristanišču Rotterdam na Nizozemskem ter v Kölnu in Hamburgu v Nemčiji. Od leta 2024 naprej nameravajo v uporabo predati polnilne postaje z vodikom za težka gospodarska vozila med zgoraj navedenimi lokacijami, Daimler Truck pa naj bi nato do leta 2025 kupcem izročil prve težke tovornjake s pogonom na vodikove gorivne celice. Namen načrta je konstantno širiti koridor, po katerem bodo vozila tovorna vozila na vodikov pogon. Ta bo do leta 2025 dolg 1.200 kilometrov, medtem ko bo v uporabo do leta 2030 predanih približno 150 postaj za oskrbo z vodikom in približno 5.000 težkih Mercedes-Benz tovornjakov s pogonom na gorivne celice.


Shell in Daimler Truck si prizadevata zagotoviti optimalno omrežje za oskrbo z vodikom in polnilno infrastrukturo na podlagi potreb kupcev in vzorcev uporabe. Sporazum kot skupni cilj vključuje tudi vzpostavitev odprtega standarda za oskrbo z gorivom. Ta vključuje tudi zasnovno vmesnika med vozilom in polnilno infrastrukturo, s katerim bi strankam zagotovili prijazno, stroškovno učinkovito, zanesljivo in varno polnjenje z vodikom. Obe podjetji tudi vabita druge potencialne partnerje, da se jim pridružijo pri njihovih prizadevanjih. 

Tako Daimler Truck kot Shell sta ustanovna člana nedavno ustanovljenega konzorcija H2Accelerate. Po njunem mnenju ima skupina ključno vlogo pri uvajanju in pospeševanju prehoda na vodikov pogon v Evropi. Daimler Truck in Shell ostajata v celoti zavezana sodelovanju s konzorcijem in si prizadevata tudi nadalje sodelovati s H2Accelerate, s čimer bi omogočila izpeljati načrte, ki so si jih zastavili.