Policija z novim vodnim topom

Specialno vozilo z vodnim topom je namenjeno uporabi na množičnih nasilnih demonstracijah, športnih ali drugih tveganih prireditvah, kjer prihaja do množičnega in hujšega kršenja javnega reda, vandalizma, ogrožanja življenja ljudi in uničevanja premoženja.

Policija z novim vodnim topom

Kot je povedal Tomislav Omejec iz Sektorja splošne policije na Generalni policijski upravi, se policisti za uporabo vozila ves čas usposabljajo in ga uporabijo le, če to dopuščajo z zakonom določeni pogoji in ko je to potrebno.

Direktor Urada za finančne zadeve in nabavo na Ministrstvu za notranje zadeve Matej Urek je pojasnil, da je vozilo dobavilo podjetje Rosenbauer iz Gornje Radgone, ki je bilo izbrano v odprtem postopku javnega naročanja. Vrednost vozila znaša 1.160.112,64 evra z DDV.

Vozilo z vodnim topom se lahko uporablja tudi kot lastno sredstvo za gašenje požara (pri izvajanju vadbe streljanja na streliščih, ob vadbi uporabe plinskih sredstev ipd.), pri gašenju se lahko pridruži silam za zaščito in reševanje ali za različne humanitarne naloge, npr. za prevoz in dostavo čiste pitne vode.

Fotogalerija