Oznako države v tahograf vnesite šele na prvem VARNEM mestu za postanek!

Evropska komisija je pripravila napotke za voznike tovornjakov, kdaj in kje naj ob prečkanju meje v tahograf vnesejo oznako države.

tahograf-prehod-meje-2
Voznik mora ob vsakem prečkanju meje države članice EU vnesti oznako države na začetku prvega postanka.

Sprememba države ob prehodu meje

Naj spomnimo. Pomemben mejnik je bil 2. februar 2022, ko je v veljavo vstopila novost ob prečkanju mej držav članic EU. Vsak tak prehod je potrebno zabeležiti v tahograf. Voznikom ni potrebno vpisovati podatkov, če tahograf avtomatsko zapisuje podatke o kraju. Tako mora voznik ob vsakem prečkanju meje države članice vnesti oznako države na začetku prvega postanka. Ta postanek naj bi se opravil na najbližjem mestu, kjer je mogoče varno ustaviti, na meji ali po njenem prečkanju. Kadar se meja države članice prečka na trajektu ali vlaku, mora voznik oznako države vnesti v pristanišču ali na postaji prihoda. Za nekatere članice EU je potrebno dodajati tudi podrobnejše geografske oznake.

Kmalu preden so nova pravila začela veljati, je Nizozemsko združenje za cestni promet, TLN, pozvalo k večji prilagodljivosti pravil. Opozorilo je, da bi pravila lahko privedla do kaotičnih prizorov na počivališčih v bližini meja. Lahko pa bi bili celo priča prizorom, da bi se vozniki tovornjakov ustavljali kar ob robu vozišča. Zato je združenje predlagalo spremembo zakona, ki bi voznikom omogočila beleženje prehoda meje ob prvem načrtovanem postanku.

V Evropski komisiji so prepričani, da trenutno veljavna pravila omogočajo določeno stopnjo prilagodljivosti.

Spodaj so navedene ključne točke, ki jih je navedla Evropska komisija v svojem zadnjem paketu vprašanj in odgovorov o mobilnosti:

Ustavljanje ob robu cestišča

Komisija je mnenja, da to ni sprejemljivo:

»Rob cestišča ali odstavni pas ceste se ne obravnavata kot "možno mesto za ustavljanje" samo zaradi izpolnjevanja te določbe. Poleg tega bi voznik s tem dejanjem najverjetneje tudi kršil pravila glede varnosti v cestnem prometu in tudi lokalne prometne predpise.«

Vozniki tovornjakov lahko nadaljujejo pot, če je parkirišče zasedeno

Komisija tudi svetuje, da se vozniki tovornjakov izogibajo prenatrpanim parkiriščem v bližini mejnih prehodov in opravijo vnos varno na naslednjem postajališču:

»Ko voznik prečka mejo in vidi, da je uvoz do prvega parkirišča blokiran in/ali je parkirišče že polno, se lahko odloči za dve možnosti: ali z ustavljanjem podaljša zastoj na pasu za upočasnjevanje ali nadaljuje pot. Kadar prva možnost ogroža varnost v cestnem prometu (zlasti za zadaj vozeča vozila), se tako prezasedeno parkirišče ne bi smelo šteti za „možno mesto za ustavljanje“ v skladu z Uredbo (EU) št. 165/2014. Voznik naj izbere drugo možnost in nadaljuje svojo pot do naslednjega možnega mesta ustavljanja. Posledično je lahko isto parkirišče »najbližje možno postajališče« za enega voznika, ne pa tudi za drugega, ki gre mimo njega ob drugem času ali datumu.«

Oblasti morajo pri izvajanju nadzora upoštevati tudi izjeme za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu

»Pričakuje se, da bodo izvršilni organi, ki bodo na koncu preverjali upoštevanje te določbo na terenu, uporabili točko (f) člena 34(6) in drugi pododstavek člena 34(7) Uredbe (EU) št. 165/2014 in upoštevali dodatne možnosti glede varnosti v cestnem prometu in prožnosti, ki jo vključuje koncept „najbližje možno mesto za ustavljanje“. Zato morajo pri preverjanju izpolnjevanja obveznosti evidentiranja ob prečkanju meje na tahografih, upoštevati vse prometne okoliščine, ki lahko vplivajo na zmanjšanje varnosti v cestnem prometu.«