Ne pozabite! 2. februarja stopa v veljavo novost ob prečkanju meja EU

Sveženj mobilne zakonodaje je Evropski parlament sprejel leta 2020, njegov namen je bil vzpostavitev ravnotežja med izboljšanimi delovnimi in socialnimi pogoji za voznike ter svobodo prevoznikov, da opravljajo čezmejne storitve, prispeval naj bi tudi k varnosti v cestnem prometu. Zagotovljeni sta tudi jasnost v zvezi s prej dvoumnimi določbami in enakomerna uporaba v posameznih državah članicah. 

32-35-2
Po 2. februarju 2022 bo moral voznik ob vsakem prečkanju meje države članice vnesti oznako države na začetku prvega postanka.

Ta paket je sestavljen iz uredbe, ki ureja dostop do trga cestnega prevoza blaga, do opravljanja poklica cestnega prevoznika v tovornem ali potniškem prometu, o najdaljšem delovnem času in minimalnem času počitka za voznike, določanje položaja s tahografi ter zahteve za izvrševanje in določitvi predpisov o napotitvi voznikov. Večina določb je stopila v veljavo konec poletja 2020, nekatere določbe stopajo v veljavo letos ter v prihodnjih letih.

Sprememba države ob prehodu meje

Pomemben mejnik je 2. februar 2022, ko vstopa v veljajo več določb pred letom in pol sprejete zakonodaje. Največja novost se obeta za vse voznike ob prečkanju mej držav članic EU. Vsak tak prehod bo treba zabeležiti v tahograf. Voznikom ne bo treba vpisovati podatkov, če tahograf avtomatsko zapisuje podatke o kraju. Že sedaj je treba ob začetku in ob koncu dnevnega delovnega časa vnesti državo, po 2. februarju 2022 bo moral voznik ob vsakem prečkanju meje države članice vnesti oznako države na začetku prvega postanka. Ta postanek se bo opravil na najbližjem mestu, kjer je mogoče ustaviti, na meji ali po njenem prečkanju. Kadar se meja države članice prečka na trajektu ali vlaku, bo voznik oznako države vnesel v pristanišču ali na postaji prihoda. Za nekatere članice EU bo treba dodajati tudi podrobnejše geografske oznake.