Novost: prenosljive mesečne vozovnice in hitrejši linijski prevozi

MzI je v sodelovanju s koncesionarji, ki izvajajo gospodarsko javno službo javni linijski prevoz potnikov pripravilo dodatno ponudbo 15 novih avtobusnih linij, ki predstavljajo direktno povezavo med posameznimi kraji. S 1.junijem je mogoče kupiti tudi splošne neimenske mesečne in letne enotne vozovnice.

Nasvet avtobusnim prevoznikom v času dopustov
Goodyear je razvil pnevmatike, primerne za zadnjo generacijo vozil za prevoz potnikov.

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju s koncesionarji, ki izvajajo gospodarsko javno službo javni linijski prevoz potnikov pripravilo dodatno ponudbo 15 novih avtobusnih linij, ki predstavljajo direktno povezavo med posameznimi kraji. S 1.junijem je mogoče kupiti tudi splošne neimenske mesečne in letne enotne vozovnice.

Namen teh direktnih linij je skrajšati čas potovanja in ga približati času potovanja z osebnim avtomobilom. V letu 2019 je zagotovljenih 82 dodatnih povezav, s katerimi želijo povabiti k uporabi javnega potniškega prometa tudi zaposlene, ki se dnevno vozijo na posamezni relaciji. Linija Bled – Brnik - Ljubljana pa zagotavlja dodatno ponudbo za turiste. Na teh dodatnih linijah zagotavljajo prevozniki predvsem visoko podne avtobuse, ki so za potnike najbolj udobni. Nove linije so praviloma direktne in imajo registrirane postanke samo v Ljubljani (npr. linije iz smeri Primorske imajo postanke na postajališču Vič, Hajdrihova in Tivolska, da lahko potniki izstopijo blizu cilja ali prestopijo na mestni prevoz). S temi novimi linijami se je skrajšal čas potovanja. Na liniji Maribor – Ljubljana je predviden čas potovanja 1:40 minut, Koper – Ljubljana 1:15 minut, kar je od 20 do 50 minut hitreje kot je predvideno vožnja avtobusa, ki stoji na več postajah ali postajališčih. Zaradi uvedbe novih linij se ni spremenila ponudba na dosedanjih linijah.

Prodaja splošnih neimenskih mesečnih enotnih vozovnic

V skladu z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in ureditvi sistema enotne vozovnice (Uradni list RRS št. 29/19), so se od 1. 6. 2019 začele prodajati nove splošne neimenske mesečne in letne enotne vozovnice. Vozovnico, ki velja na določeni relaciji, lahko potnik uporabi za prevoz z vlakom ali na vseh avtobusih medkrajevnih avtobusnih linijskih prevoznikov, ki vozijo na tej relaciji. Cena vozovnice se izračuna po najkrajših registriranih linijah javnega prevoza potnikov in se izračuna tako, da se ceno za enkratno vožnjo, pomnoži s količnikom 32. Vozovnica omogoča neomejeno število potovanj od 00:01 ure prvega dne v mesecu, do 23.59 prvega delovnega dne v naslednjem mesecu in je prenosljiva. 

Hkrati z splošno neimensko mesečno enotno vozovnico je bil omogočen nakup tudi splošne neimenske letne enotne vozovnice. Letna vozovnica velja dvanajst mesecev od meseca začetka veljavnosti. Cena letne vozovnice je enaka ceni za osem mesečnih vozovnic. Vozovnica se ob nakupu zapiše na kartico IJPP, ki jo dobi kupec mesečne vozovnice brezplačno. Nakup je možen na 114 prodajnih mestih, ki so v prilogi. Predvidena je tudi prodaja preko spleta. Prevoznik Nomago že zagotavlja nakup splošne neimenske mesečne enotne vozovnice preko spleta, v nekaj dneh pa je predvidena tudi prodaja preko spleta pri JP LPP, pri skupini ARRIVA in SŽ Potniški promet.