Nič več mesečno, temveč dnevno obračunavanje letne dajatve

Ministrstvo za infrastrukturo, Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenija so sklenili dogovor v zvezi z izboljšanjem pogojev na področju avtoprevozniške dejavnosti.

Kako se naprava DarsGo obnese v praksi

Ministrstvo za infrastrukturo je predstavilo razloge za nujnost spremembe cestninske cenovne politike za vozila cestninskih razredov R3 in R4, predstavniki avtoprevozniškega srečanja pa so predstavili svoje predloge, ki bi lahko pripomogli k izboljšanju pogojev na področju avtoprevozniške dejavnosti. Dogovorili so se do bo DARS v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo uvedel posebni cestninski razred za dvoosna vozila nad 3.500 kg največje dovoljene mase. Ta razred bo uveden leta 2019.

Prav tako so izpostavili tudi pomanjkanje varnih parkirišč in potrebo po vzpostavitvi manjših logističnih centrov. Na Ministrstvu za infrastrukturo so pritrdili, da bodo na tem področju nadaljevali z aktivnostmi na področju vzpostavitve varovanih parkirišč.

Sprememba načina obračuna letne dajatve

S 1. junijem se bo začelo letno dajatev obračunavati na dnevni in ne več na mesečni ravni. S tem bo uveljavljeno dnevno obračunavanje letne dajatve, kar v praksi pomeni posredno znižanje stroškov iz tega naslova. Prav tako bo ministrstvo spodbujalo ekološke spodbude avtoprevoznikom in sicer na področjih:

-nakupa pnevmatik višjega energijskega razreda,
-nadgradnje tovornih vozil s spojlerji za zmanjšanje zračnega upora
-predelavo tovornih vozil ali avtobusov na dvogorivni sistem (če bodo strokovne analize potrdile -upravičenost tovrstnega sistema)
-nakup dvogorivnih vozil ali avtobusov z dvogorivnimi sistemi na stisnjen zemeljski plin ali utekočinjen zemeljski plin
-nakup električnih avtobusov

Na tem področju bo Ministrstvo za infrastrukturo pri iskanju možnosti aktivno sodelovalo z Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za finance in Eko skladom.

Dodatne teme pogovorov pa so bile sprostitev in ureditev lokalnega prometa na posameznih vzporednih lokalnih cestah, znižanje glob za prekrške v primeru nedovoljene vožnje vozil v lokalnem prometu in umestitev transporta in logistike kot strateško gospodarsko panogo v slovenskem gospodarskem prostoru.