Nad prehitre voznike

S ponedeljkom, 17. aprila, začenja Agencija za varnost prometa nacionalno preventivno akcijo Hitrost, ki bo potekala do 30. aprila, nato pa se bo še dvakrat ponovila v juniju in avgustu.

hitrost

 

Podatki za lansko leto namreč kažejo, da je hitrost med najpogostejšimi vzroki za najhujše prometne nesreče, zato bo Agencija za varnost prometa kot koordinator nacionalne akcije s Policijo in DARS-om ter drugimi izvedla različne aktivnosti ter informirala in osveščala glede nujnosti upoštevanja omejitev hitrosti.

Neprilagojena hitrost predstavlja poglavitni vzrok za nastanek prometnih nesreč. V lanskem letu je  bila v kar 32 % vzrok vseh smrtnih žrtev na naših cestah, neprimerna oziroma neprilagojena hitrost pa je bila vzrok za nastanek 3.371 prometnih nesreč oz. kar 19 % vseh prometnih nesreč. Neprilagojena hitrost je pogosto povezana tudi z nekaterimi drugimi vzroki prometnih nesreč, kot so nepravilna stran oziroma smer vožnje, nepravilnosti pri prehitevanju in izsiljevanje prednosti.

Hitrost je glavni dejavnik tveganja za voznike in potnike, posebej pa je ključna pri varnosti ranljivejših udeležencev v prometu kot so pešcih, kolesarjih in motoristih. Zavedati se moramo, da je predvsem znotraj naselij že manjša kršitev omejitev hitrosti ključna in pomembna za varnost le-teh v prometu. Izven naselij – na avtocestah pa največjo težavo predstavlja kombinacija hitre vožnje ter kratke varnostne razdalje med vozili.

Zaskrbljujoč je tudi podatek o alkoholiziranih voznikih, saj je v lanskem letu vsako peto prometno nesrečo, ki je nastala zaradi neprilagojene hitrosti, povzročil alkoholiziran voznik. Zato so glavni cilji nacionalne akcije o uravnavanju hitrosti na slovenskih cestah predvsem zmanjšanje povprečne hitrosti, kar bo posledično zmanjšalo posledice prometnih nesreč, ki se zgodijo zaradi hitrosti.

Nacionalna akcija Hitrost bo v letošnjem letu potekala pod sloganom »NE PREHITEVAJ ŽIVLJENJA. HITROST UBIJA!«. Agencija se bo posebej poskušala približati mladim, saj so slednji najpogostejši povzročitelji in tudi žrtve prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti. Na agenciji bodo izvajali poleg medijske kampanje in širšega osveščanja tudi preventivne dogodke na terenu in intenzivnejše informiranje kandidatov za voznike o nevarnosti prehitre vožnje Policija pa bo med 17. in 23. aprilom izvajala poostren nadzor hitrosti, 19. aprila pa se bo pridružila vseevropskemu nadzoru oziroma t. i. maratonu merjenja hitrosti, ki bo potekal po celi Sloveniji. Nadaljevali bodo s sekcijskim merjenjem hitrosti na območju trojanskih predorov. Različne preventivne aktivnosti pa bodo izvajali tudi občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.