Ministri prevoznikom obljubili finančne spodbude

Vodstvo Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je na sestanku na sedežu OZS ministrom Počivalšku, Vrtovcu in Vizjaku predstavilo najbolj pereče probleme prevoznikov in zahtevo po finančnih spodbudah za prevozniški sektor. Ministri zagotavljajo, da bodo spodbude kmalu, in sicer v obliki kreditnih linij SID banke ter nepovratnih sredstev iz podnebnega sklada.

foto---ministri-ozs

Predsednik OZS Branko Meh je na srečanju, na katerega je povabil tri resorne ministre, uvodoma opozoril na težke razmere v storitvenih dejavnostih, ki so bile z odlokom zaprte več mesecev. »Vse probleme želimo reševati z dialogom, ne na ulici. Vsem obrtnikom in podjetnikom, ki so bili z odlokom zaprti, je treba pomagati. Želimo, da jim država krije tudi izpad prometa, saj so izgube zaradi zaprtja ogromne. Obenem pa nismo za vračanje državne pomoči, saj potem tu ne gre za državno pomoč, ampak za kratkoročna posojila podjetjem,«  je poudaril Meh, ki se je zahvalil ministru Počivalšku, ki si je tako kot zbornica prizadeval za odprtje dejavnosti.  

»Problematika prevoznikov izhaja že iz prejšnjih vlad, od ministra Gašperšiča do Bratuškove. Žal ni prišlo do pričakovanih ugodnih kreditov in finančnih spodbud za naš sektor, medtem ko so sosednje države, Italija, Avstrija, to storile. Že lani aprila smo se dogovorili, da bodo prevozniki dobili finančne spodbude. Še vedno čakamo na kreditne linije SID Banke v vrednosti 35 mio milijonov evrov. Resorni minister Vrtovec se trudi, a dosegli smo premalo,« je bil kritičen Peter Pišek, predsednik sekcije za promet pri OZS. Po besedah ministra Vrtovca naj bi do 31. maja vendarle prišlo do realizacije in bodo ti krediti na voljo prevoznikom. 

Glede podnebnega sklada pa je minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec dejal: »Pomoč bo v višini 10 mio evrov. Uredimo še par detajlov in potem je to to.« Sredstva so predvidena za sektor cestnega prevozništva za namen predelave vozil na dvogorivni sistem in nakup obnovljenih pnevmatik, nadgradnje tovornih vozil z aerodinamičnimi deli za zmanjšanje zračnega upora.

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je poudaril, da je v podnebnem skladu veliko ministrstev in veliko želja. »Ne spodbujamo fosilnih energentov iz tega sklada, namenjamo pa sredstva za transformacijo fosilnih goriv v okolju prijaznejše produkte. Pričakujem, da bodo resorji potrdili program in da ga bo vlada potrdila še ta mesec,« je dejal Vizjak. 

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek pa je opozoril, da so se za prevozniški sektor potrudili, da so lahko delovali v času epidemije. »Italijani so zaprli vse, mi smo industriji dovolili delati. Zelo prizadet pa je turizem, zato si prizadevamo za interventni zakon, s katerim bomo pomagali tudi temu delu vaše branže.« Po besedah ministra ima Slovenski podjetniški sklad za mala in srednja podjetja na voljo 280 milijonov evrov. »Ta sredstva so namenjena za ponovni zagon podjetij in tu vidim priložnost za financiranje tudi za vašo branžo,« je poudaril Počivalšek, ki obenem priznava, da ima slabo vest do tistega dela gospodarstva, ki so ga zaprli z ukrepi. »Nismo prišli do finala, zato še ne vemo, ali bo sledil interventni zakon ali še en PKP.«

Problem avtobusnih prevoznikov, zlasti turističnih prevoznikov, je predstavil predsednik odbora avtobusnih prevoznikov pri OZS Peter Mirt. »Avtobusni prevozniki smo del turizma, podaljšana veja turizma, ki je bila zakonsko ustavljena. Nekaj nas je preživelo, nekaj jih ni. Prosimo za podaljšanje moratorijev na kredite. Trudimo se prilagoditi novim razmeram, toda potrebujemo pomoč v obliki interventnega zakona ali PKP-ja. Tudi kader pri nas je že odšel, ker stojimo že eno leto. Želimo tudi, da se male prevoznike vključi v javni linijski prevoz potnikov,« je poudaril Mirt, ki želi, da avtobusne prevoznike obravnavajo ločeno od ostalih. Počivalšek je pritrdil, da je treba čim prej rešiti vprašanje moratorijev. Minister Vrtovec pa je opozoril na nujnost prestrukturiranja, saj turizma v takšnem obsegu kot pred epidemijo še nekaj časa ne bo.