Ključ do prihrankov = razumevanje stroškov

Velik del uspešnosti podjetij predstavlja učinkovit nadzor nad stroški. Kljub temu da je največkrat govora o optimizaciji variabilnih stroškov, je s poznavanjem potreb podjetja in njegovega poslovanja možno uspešno reduciranje tudi fiksnih stroškov.

gorivo-tovornjak-rezervoar
Izbira ustreznih vozil glede na specifike samega dela podjetja je ključna.

V časih volatilnih trgov na področju goriv je optimizacija stroškov, ki ga predstavljajo vozni parki, še toliko bolj pomembna, zato vam v nadaljevanju predstavljamo nekaj ključnih ugotovitev našega dolgoletnega strokovnega dela na področju fleet managementa.

Razumevanje variabilnih stroškov

Slika 1: Prikaz deležev variabilnih stroškov

Z uvedbo deregulacije cen vseh vrst goriv na bencinskih servisih septembra 2020 je tudi v Sloveniji kar naenkrat odločitev »Kje napolniti gorivo« postala precej bolj pomembna. Na zgornjem grafu je jasno razvidno, da največji delež variabilnih stroškov predstavlja gorivo, zato je spremljanje cen in porabe na vsakem vozilu ključno pri načrtovanju prihrankov. Pomembno se je vprašati, kje polnimo gorivo in ali morda polnimo več, kot je smiselna poraba za tip vozila in vrsto vožnje.

Nekaj nasvetov za optimizacijo stroškov goriva:

  • Uporaba centralnega načina plačevanja za gorivo in vzdrževanje.
  • Avtomatsko zbiranje podatkov o polnjenju goriva za celotno floto.
  • Avtomatsko vnašanje računov za gorivo.
  • Kontrola CAN porabe.
  • Kontrola porabe s sondami za gorivo.
  • Vnos podatkov iz plačilnih kartic v sistem za upravljanje voznih parkov.
  • Spremljanje efektivnosti uporabe vozil.

Ob navedenem ne smemo zanemariti dejavnika načina vožnje. Ključno je redno šolanje voznikov glede načina vožnje in spremljanje upoštevanj uvedenih smernic. Smiselno je investirati v sistem za spremljanje obnašanja voznikov in na podlagi pridobljenih podatkov uvesti ocenjevanje vožnje, saj upoštevanje pravil optimalne vožnje lahko hitro pripelje do vidnejših prihrankov tako pri porabi goriva kot tudi pri sami obrabi vozila in opreme.

Razumevanje fiksnih stroškov

Slika 2: Prikaz deležev fiksnih stroškov

Izbira ustreznih vozil glede na specifike samega dela podjetja je ključna. Velikokrat »predobra« ali »preslaba« vozila pomembno vplivajo na razporeditev deleža stroškov. S spremljanjem obnašanja našega voznega parka v praksi in vseh pripadajočih parametrov lahko brez težav definiramo naše optimalne potrebe. V skladu s tem se lahko načrtujejo nabave novih vozil in prodaje obstoječih.

Glede na prikaz procentualnih deležev stroškov lahko vidimo, da amortizacija predstavlja kar 79 odstotkov fiksnih stroškov. Upravljanje na videz fiksnih stroškov tako lahko omogoča velike prihranke. To pomeni, da kupujemo vozila v optimalnih časih za nabavo in hkrati ne zamudimo optimalnega časa za prodajo oz. zamenjavo.

Graf št. 1 kaže, da strošek nadomestila za sistem za upravljanje voznih parkov predstavlja enega manjših deležev celotnih stroškov. Z investicijo v dovršen in inovativen sistem za upravljanje voznih parkov tako lahko veliko prihranimo pri:

  • izbiri optimalne opreme glede na zahteve storitev, ki jih opravljamo, in to za maksimalno dodano vrednost;
  • nakupu ustreznih vozil in pripadajoče tehnične opreme in
  • smernicah pri kritičnih odločitvah glede lizingov/nakupov in tudi prodaji vozil.

Prav tako spremljanje vozil, njihovih rut, planiranje, spremljanje odklonov izvedbe od plana, ki predstavljajo del učinkovitega orodja za spremljanje voznih parkov, zmanjšuje možnosti raznih zlorab, med katere spada kraja goriva, agresivna vožnja idr., ki poleg neposredne večje porabe goriva vodi tudi k povečanju možnosti za različne nesreče.

Iz zapisanega lahko brez težav sklenemo, da je za zniževanje stroškov, tako fiksnih kot variabilnih, ključno njihovo detajlno poznavanje. Dolgoletno spremljanje trendov na področju sledenja vozil in upravljanja voznih parkov nas je pripeljalo do oblikovanja orodja, ki s številnimi senzorikami ob strokovni podpori naših tehničnih skrbnikov omogoča pregled vseh zgoraj omenjenih faktorjev.


Izkušnje kažejo, da je v današnjem času nujno agilno spremljanje dogajanja znotraj voznih parkov. Ne gre zgolj za osnovne funkcionalnosti sledenja vozil, temveč za razumevanje širše slike znotraj poslovanja vsakega podjetja in posledično obratovanja voznih parkov. Naši tehnični skrbniki z delom na terenu in poznavanjem specifik diagnosticirajo morebitne opcije za prihranke in jih z vpeljavo našega orodja vključijo v vaš delovni proces. Pomembno je, da se vsak uporabnik zaveda, da je optimizacija stroškov kontinuiran proces, zato je investicija v uporabniku prilagojen, agilen sistem za nadzor in upravljanje voznih parkov vedno upravičena.

Primer dobre prakse – razumevanje stroškov v transportu

Poznavanje stroškov je ključno za njihovo obvladovanje, zato je pomembno, da jih spremljamo in evidentiramo na stroškovne nosilce, kjer nastanejo. Tako variabilni kot fiksni stroški so pomembni, vendar fiksni včasih niso v celoti upoštevani in nam ne dajo prave slike oziroma ne izračunamo pravilno svojo lastno ceno. S pomočjo sistema Sledenje, s katerim se v praksi srečujem že vrsto let, je pregled stroškov mogoč takoj in natančen za celotno floto vozil v voznem parku.

Za spremljanje stroškov je pomembno planiranje, zato je pregled aktivnosti na vozilih po mesecih pomembno za pravilno umestitev stroškov (različni pregledi vozil, registracija, menjava pnevmatik,…). Opozarjanje na dogodke je dodatna prednost pri pripravi mesečnega plana aktivnosti. Avtomatizirana mesečna poročila is sistema Sledenje po vozilih in voznikih olajšajo pripravo poročil in analizo. Uvoz podatkov s plačilnih kartic in vnos stroškov dodatno olajšata pripravo končnih poročil in mesečnih KPI-jev po vozilih in skupinah vozil. Tako je omogočen vpogled v dogajanje v voznem parku in lažje sprejemanj pravilnih odločitev. V vsakem podjetju so tudi specifike v pridobivanju in prenosu informacij s terena, katere se s podjetjem Sledenje lahko implementira in jih uporablja pri vsakodnevnem delu v logistiki.

                                                                       Marko Kroflič, strokovnjak za transportno logistiko