Kaj za voznike pomeni prepoved prehitevanja na A1

Ob začetku veljavnosti nove ureditve prehitevanja tovornih vozil na avtocesti A1 med Šentiljem in Koprom AMZS voznikom svetuje, naj za varno vožnjo vnaprej predvidijo določene prometne situacije, ki se lahko primerijo.

550x350-a1

V AMZS podpirajo ukrep prepovedi prehitevanja tovornih vozil, težjih od 7,5 ton, na avtocesti A1, prav tako njegovo časovno omejitev oziroma veljavo. Obenem pa izpostavljajo tudi pomen predvidevanja določenih prometnih situacij, ki lahko ob tem nastanejo.

Katere situacije so možne in kako ravnati

Vozniki osebnih vozil, ki bodo uporabljali prehitevalni pas, se bodo morali pravočasno pripraviti na zapuščanje avtoceste, zlasti, če bo na voznem pasu večje število tovornih vozil. Lahko namreč pride do situacije, da bo na voznem pasu med dvema tovornima voziloma premalo prostora, da bi lahko osebno vozilo varno zapeljalo s prehitevalnega na vozni pas, posledično bo prišlo do zaviranja na prehitevalnem pasu, kar lahko povzroči nalet drugih vozil.

Vozniki osebnih vozil bodo morali biti še bolj pozorni pri vključevanju na avtocesto, saj bodo v času veljavnosti prepovedi prehitevanja tovorna vozila uporabljala le vozni pas. Že sedaj se dogaja, da vozilo na pospeševalnem pasu ne pospeši dovolj in se na vozni pas vključi s prenizko hitrostjo. Takšno ravnanje ne ogroža le voznika tega vozila, temveč tudi druge, saj lahko pride do nenadnega zaviranja drugih vozil in do naleta. Na avtocesto se je torej treba vključiti z dovolj visoko hitrostjo, za pospeševanje pa uporabiti celoten pospeševalni pas. Dokler vključevanje na vozni pas ni varno, naj vozniki, če seveda infrastruktura to omogoča, vključevanje »podaljšajo« izven pospeševalnega pasu.


V zvezi z vključevanjem na avtocesto bi lahko prišlo do podobnih situacij tudi za voznike tovornih vozil. Sedaj so se tovorna vozila, ko se je na avtocesto vključevalo drugo tovorno vozilo, z voznega pasu lahko umaknila na prehitevalni pas, s čimer so omogočila varno vključevanje. Ali bo to tudi v prihodnje dovoljeno, ni znano. Če ne bo, bi to lahko povzročilo težave, saj bo prihajalo do situacij, ko se bo moralo tovorno vozilo, ki se bo želelo vključiti na avtocesto, povsem ustaviti in se nato vključevati z zelo nizko hitrostjo. Enako velja za druga vozila za tem tovornim vozilom, ki bodo morala čakati na vključevanje.

Dosledno upoštevanje varnostne razdalje

V AMZS zato predlagajo, da se v okviru ukrepa predvidi možne izjeme, ko lahko tovorna vozila, kljub prepovedi prehitevanja, uporabijo prehitevalni vozni pas. V AMZS še poudarjajo, da bodo morali vozniki tovornih vozil dosledno upoštevati ustrezno varnostno razdaljo, s čimer bodo omogočali drugim voznikom varno vključevanje na avtocesto in zapuščanje avtoceste.