Izboljšave za stralisove hladilnike

Iveco je za vse predstavil izboljšan hladilnik za stralise, čimer želijo preprečiti predčasno odpoved hladilnika. Od sedaj dalje bo na voljo Easy-Fit-Kit poleg vsakega hladilnika, s čimer je omogočena fleksibilnejša montaža hladilnika za vodo in hladilnika vstopnega zraka.

Izboljšave za stralisove hladilnike

S tem se bo zmanjšalo premikanje med hladilnikom in hladilnikom vstopnega zraka, ki nastaja zaradi različnega temperaturnega raztezka hladilnikov. Hladilna rebra hladilnika bodo tako sedaj debelejša in sicer so jih iz 42- ojačali na 48 mm. To poveča mehanično odpornost hladilnika.