Interventna sanacija poškodb po požaru v pokritem vkopu Malečnik

Po pregledu stanja poškodb je družba DARS sprejela odločitev o interventni sanaciji pokritega vkopa Malečnik, ki bo zagotovila ustrezne standarde varnosti in omogočila, da bi v najkrajšem možnem času sprostili promet skozi poškodovano cev. Interventna sanacija bo potekala do začetka avgusta. Do takrat bo promet skozi sosednjo cev urejen dvosmerno, po enem pasu v vsako smer vožnje.

Pokriti vkop Malečnik
Pokriti vkop Malečnik | Foto: DARS

Po prometni nesreči in požaru v pokritem vkopu Malečnik je DARS takoj zaprl cev pokritega vkopa v smeri proti Avstriji in preusmeril promet na vzhodni mariborski obvoznici na sosednje smerno vozišče, kjer je urejen po enem pasu v vsako smer vožnje. Že naslednji dan po nesreči je bil pokriti vkop očiščen, opravljen je bil tudi prvi pregled projektanta. Pregled je pokazal, da je v celoti uničena elektroinštalacijska oprema, poškodovana sta tudi betonski obok in prometna oprema. Po demontaži uničene opreme in visokotlačnem čiščenju predora in odstranitvi poškodovanega ometa so bili opravljeni pregled, skeniranje in jemanje vzorcev betona, s tem je postal znan tudi obseg poškodb. V minulih dneh so že bila opravljena določena dela, med drugim pregled in čiščenje kanalizacije, izpraznitev zbirnih bazenov jaškov za odvodnjavanje ter zamenjava jaškov meteorne kanalizacije, tako da je vse pripravljeno za naslednjo fazo del.

Pokriti vkop Malečnik

Ker so poškodbe betonske obloge v pokritem vkopu zelo obsežne, se bo interventna sanacija pokritega vkopa sedaj nadaljevala z njeno obnovo, in sicer od petka, 7. julija, trajala pa bo predvidoma do 20. julija. Sledila bo preplastitev v požaru poškodovanega cestišča. Nato bo na vrsti zamenjava uničene opreme z novo, s čimer bodo izpolnjeni ustrezni standardi varnosti in bo mogoče predati cev pokritega vkopa v promet. Če bo vse potekalo brez zapletov, pričakujejo predajo v promet najpozneje do začetka avgusta.

Pokriti vkop Malečnik