Ekološko in tudi varno vozilo na CNG

Kakovost zraka, ki ga dihamo, je želja in zahteva vseh. Kakovost med drugim omogočajo meritve – meritve za zdravje ljudi in vseh živih bitij ter skrb za varstvo narave.

Ekološko in tudi varno vozilo na CNG
Periodični pregled vgrajene jeklenke za stisnjen zemeljski plin prispeva k varnosti in dolgi življenjski dobi vozila.

Vsi se zavedamo, da čas, ki ga preživimo v naravi, blagodejno vpliva na naše zdravje in počutje. Svež zrak nas umiri, zato si prizadevajmo za ohranitev kakovosti zraka. Korak v pravo smer predstavljajo tudi alternativna pogonska goriva, ki predstavljajo enega od najučinkovitejših ukrepov za zmanjševanje izpustov v okolje.

Pregled je potreben na vsakih 48 mesecev
Številni že sledijo trendom. Delež vozil na stisnjen zemeljski plin (SZP – angl. CNG) narašča tako v osebnem, tovornem kot tudi javnem prometu. Seveda pa za zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v prometu ne gre pozabiti na izvajanje periodičnih (rednih in izrednih) pregledov vgrajenih delov v vozilih in delovnih strojih, ki za pogon uporabljajo alternativna goriva. Slednje predstavlja ključni moment pri zagotavljanju varnosti vseh deležnikov (lastnikov – uporabnikov vozil, družb, ki opravljajo transport ter posledično vseh nas).


Periodični pregled vgrajene jeklenke za stisnjen zemeljski plin prispeva k varnosti in dolgi življenjski dobi vozila. Periodični pregled se izvaja v skladu z evropskim Pravilnikom št. 110 in ga je treba izvajati na vsakih 48 mesecev po prvi namestitvi v vozilo. Na pregled vozila se lahko naročite pri izvajalcu pregledov LOTRIČ Meroslovje, d. o. o., ali na vašem pooblaščenem servisu Porsche Slovenija. Cena pregleda: 249 EUR + DDV

Besedilo: Nataša Sodja, LOTRIČ Meroslovje d. o. o./LOTRIČ Metrology Ltd.