Delovati je pričela ljubljanska specializirana enota avtocestne policije

Po ustanovitvi Uprave avtocestne policije v začetku leta, je danes, 1. junija 2021, s svojim delom začela njena prva specializirana enota, in sicer Specializirana enota avtocestne policije Ljubljana. Ob njenem začetku delovanja sta se krajše slovesnosti v Kompoljah udeležila tudi generalni direktor policije dr. Anton Olaj in minister za notranje zadeve Aleš Hojs.

avtocestnapolicija-5

Naloge in oprema avtocestne policije

Prometna policija ima zelo širok nabor nalog, ki jih vsakodnevno izvaja. Naloge policistov specializiranih enot avtocestne policije bodo usmerjene tako v zagotavljanje prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah kot tudi v odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Nadzor, ki ga bodo izvajali, se bistveno ne bo razlikoval od trenutnega nadzora, vsekakor pa ga bo več. Prav tako kot ostali policisti se bodo tudi policisti avtocestne policije izobraževali na Policijski akademiji, kjer bodo pridobivali specialistična znanja prometnih policistov.


Z avtocestno policijo do večje varnosti na avtocestah in hitrih cestah

Specializirane enote avtocestne policije si bodo prizadevale za uresničevanje več zelo pomembnih ciljev: s povečanjem učinkovitosti policijskega dela in sistematičnim vzpostavljanjem reda na avtomobilskih in hitrih cestah izboljšati pretočnost in prometno varnost, zmanjšati število prometnih nesreč in mrtvih udeležencev, poleg tega pa tudi povečati raziskanost kaznivih dejanj in povečati pregon storilcev, saj se tu povečuje tudi število kaznivih dejanj in narašča tok ilegalnih migracij.Policisti specializiranih enot avtocestne policije bodo predvsem hitreje na mestih prometnih nesreč in kaznivih dejanj, zagotovo pa bo k varnosti in pretočnosti prispevala tudi okrepitev nadzora na teh cestah, pri čemer je pomembno, da na ta račun ne bo zmanjšana prisotnost policistov na ostalih, tj. glavnih in regionalnih cestah, saj bodo tam še naprej delovale obstoječe postaje prometne policije. Z dodatnimi nadzorstvenimi in preventivnimi dejavnostmi ter večjo prisotnostjo policijskih patrulj na avtocestah pa si želijo vplivati tudi na dvig prometne kulture.

Izjemno povečanje avtocestnega prometa zahtevalo večjo prisotnost policistov, hitrejšo odzivnost in učinkovitejši nadzor

V zadnjih letih se je promet na avtomobilskih in hitrih cestah zelo povečal. Z uvedbo vinjet se je nanje preusmerilo zelo veliko osebnega prometa, poleg tega se je znatno povečal tovorni tranzitni promet, ob praznikih in v turistični sezoni pa se dogajajo migracije tujih turistov. Zato je promet na teh cestah zelo gost in pogosteje prihaja do zastojev. Zastoji se zaradi velike gostote prometa zgodijo že ob najmanjšem nepredvidenem dogodku, kot je na primer okvara vozila, kar je ob prometnih nesrečah še toliko bolj izrazito.Med zelo pogostimi kršitvami, ki jih policisti ugotavljajo v nadzorih avtocestnega prometa, so vožnja na prekratki varnosti razdalji, prehitra vožnjo in nepravilno prehitevanje, pri tovornih vozilih pa predvsem tehnična neustreznost in preobremenjenost ter kršitve časa trajanja vožnje. Hkrati se je na področju kriminalitete povečalo tihotapljenje ilegalnih prebežnikov, tu so še tatvine (drzne in roparske tatvine, zlasti med turistično sezono), ropi, poškodovanja tuje stvari in goljufije, kazniva dejanja v povezavi z neupravičeno proizvodnjo in prometom s prepovedanimi drogami itd.

Fotogalerija