50 največjih slovenskih cestnih potniških prevoznikov

Predstavljamo vam seznam 50 največjih cestnih potniških prevoznikov v Sloveniji, katerih osnovna dejavnost je mestni in primestni kopenski potniški promet (H-49.310) ter medkrajevni in drugi cestni potniški promet (H-49.391).

50 največjih slovenskih cestnih potniških prevoznikov
50 največjih slovenskih cestnih potniških prevoznikov