100 največjih slovenskih avtoprevozniških podjetij

V junijski številki revije Transport & Logistika smo vam pripravili že tradicionalni pregled stotih največjih prevozniških podjetij v Sloveniji, seznam pa objavljamo tudi na spletu.

100 največjih slovenskih avtoprevozniških podjetij
Po odličnih rezultatih v letu 2017 smo bili priča vnovični rasti prihodkov tudi v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 se je skupni promet sto največjih prvič približal milijardi evrov oziroma je dosegel 950 milijonov evrov skupnega prometa.

Lestvica 100 največjih prevoznikov je narejena na osnovi uradnih finančnih podatkov za leto 2018 in standardne klasifikacije dejavnosti, katerih osnovna dejavnost je cestni prevoz blaga (skupina H-49.410).Tudi letos je pozitivna gospodarska rast panoge transporta zaznamovala rast in dobre rezultate, tako posameznih podjetij kot tudi celotne skupine 100 največjih podjetij. Po odličnih rezultatih v letu 2017 smo bili priča vnovični rasti prihodkov tudi v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 se je skupni promet sto največjih prvič približal milijardi evrov oziroma je dosegel 950 milijonov evrov skupnega prometa. Skupno pa so podjetja, ki zaposlujejo skoraj 6.000 ljudi, ustvarila 29 milijonov evrov dobička.  Letos smo sicer opazili, da manjka kar nekaj velikih prevoznikov, to pa predvsem zato, ker v javno dostopnih evidencah še ni podatkov. Večina takih podjetij je zavezana k revidiranju podatkov, tako da bomo ažuriran pregled 100 največjih objavili na naši spletni strani www.eTransport.si, takoj ko bodo podatki dostopni.