Začetek prodaje subvencioniranih vozovnic dijakov za novo šolsko leto

Ministrstvo za infrastrukturo zagotavlja uporabo neizkoriščene vrednosti vozovnic vsem, ki jih zaradi prepovedi delovanja javnega potniškega prometa v času koronavirusa niso mogli uporabljati.

Zeleni avtobusi za Ljubljano

S tem so na prodajnih mestih začeli sprejemati vloge za subvencionirano vozovnico. Na prodajnih mestih bo možen tudi nakup subvencioniranih vozovnic. Da bi zmanjšali  možnost okužb s COVID-19, prosimo upravičence do subvencionirane vozovnice, da vlogo oddajo s  pomočjo spleta na eUpravi.

Ob tem Ministrstvo za infrastrukturo zagotavlja vsem uporabnikom terminskih subvencioniranih vozovnic za čas, ko je veljala prepoved izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije to je od 16. marca 2020 do 11. maja 2020 in v primeru, če vozovnice niso uporabili, tudi za čas od 11. maja do 30. junija 2020 uporabo neizkoriščene vrednosti vozovnice. Ta vrednost je za vse uporabnike letnih in polletnih vozovnic izračunana za dva meseca (od 16. marca 2020 do 11. maja 2020), ko je veljala prepoved izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije. Poleg tega je neizkoriščena vrednost vozovnic izračunana še dodatno za tiste imetnike subvencioniranih polletnih in letnih vozovnic, ki od 11. maja 2020 do 30. junija 2020 niso uporabili vozovnic. 

Na Ministrstvu za infrastrukturo spo pripravili tudi izračun neizkoriščenih vrednosti in posebno preglednico neizkoriščenih vrednosti za nekatere najbolj pogoste vozovnice, ki je objavljena na spletni strani Integrirani javni potniški promet (IJPP).( https://subvencije.ijpp.si/) Na tem mestu boste našli tudi druge podrobnosti in informacije v zvezi s subvencioniranimi dijaškimi in študentskimi vozovnicami.