Začetek pripravljalnih del za drugi tir

»Veseli me, da je zakon o drugem tiru začel veljati, zato zdaj že poteka prenos investitorstva z Direkcije RS za infrastrukturo na podjetje 2TDK,« je o aktualnem dogajanju na projektu drugi tir železniške proge med Divačo in Koprom povedal državni sekretar Jure Leben.

Oddana vloga za evropska sredstva za drugi tir
Glede pogajanj z Madžarsko je Leben pojasnil, da se bodo pogajanja kmalu začela, če bodo Madžari potrdili slovenski predlog.

Sredi avgusta bo podpisan aneks k pogodbi za gradnjo dostopnih cest, s čimer se bo izbrana izvajalca uvedlo v delo in pripravljalna dela bi se konec avgusta lahko začela. Za ta dela je že pridobljenih 44 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev. V 30 dneh po uveljavitvi zakona o drugem tiru – ta je začel veljati 21. julija 2018 – se bo z 20 milijoni evrov dokapitaliziralo podjetje 2TDK, za 179 milijonov dokapitalizacij pa se bo izvedlo v naslednjih dveh letih. Naslednji koraki, ki jih narekuje uveljavljen zakon, so še sprejetje investicijskega programa, imenovanje projektno-finančnega sveta, priprava in sprejetje uredbe glede takse na pretovor ter priprava in sprejetje sklepa glede pribitka na cestnino. Glede vzporednih aktivnosti Leben pojasnjuje: »Skupaj z 2TDK končujemo postopek črpanja 80 milijonov evrov kohezijskih sredstev iz nacionalne ovojnice in se dogovarjamo za posojilo EIB in SID banke ter pridobitev poroštva EFSI.« 

Glede pogajanj z Madžarsko je Leben pojasnil, da se bodo pogajanja kmalu začela, če bodo Madžari potrdili slovenski predlog. »Poudarjam pa, da noben dogovor z Madžari ne bo veljal, dokler ga ne bo potrdil državni zbor.«