Za okoli 25 milijonov evrov investicij v cestno infrastrukturo

Minister dr. Peter Gašperšič si je v sklopu rednih terenskih obiskov skupaj z župani ogledal infrastrukturne projekte v občinah Bovec, Tolmin in Kobarid. Srečal se je tudi z direktorjem podjetja Mahle Letrika Bovec, s katerim sta govorila o izgradnji nove razdelilno-transformatorske postaje (RTP), ki bo gospodarstvu zgornjega Posočja zagotovila stabilno in zanesljivo oskrbo z električno energijo.

Za okoli 25 milijonov evrov investicij v cestno infrastrukturo

V Občini Tolmin je bilo lani izvedenih za 2,2 milijona, v Občini Bovec za 1,7 milijona in v Občini Kobarid za 666 tisoč evrov rednih vzdrževalnih del na glavnih in regionalnih cestah. Med večjimi projekti v tem delu Slovenije, ki si jih je ogledal tudi minister, sta rekonstrukcija ceste Dolenja Trebuša-Želin (vrednost druge etape 3,5 kilometrov dolgega odseka je 6 milijonov evrov) in sanacija plazu v naselju Grahovo ob Bači (vrednost del 841 tisoč evrov). Med večjimi že dokončanimi projekti, ki bodo povečali prometno varnost, skrajšali čas potovanja in dvignili kakovost življenja, pa je rekonstrukcija ceste Žaga-Kobarid (746 tisoč evrov).

Vrednost podpisanih pogodb za investicije v cestno infrastrukturo v zgornjem Posočju v letošnjem letu je okoli 25 milijonov evrov

V nadaljevanju obiska v Posočju se je minister srečal z direktorjem podjetja Mahle Letrika Bovec, največjim zaposlovalcem v občini, s katerim sta govoril o izgradnji nove RTP Kobarid, ki bo zgornjemu Posočju zagotovila stabilno in zanesljivo oskrbo z električno energijo. Družba SODO, ki je v stoodstotni lasti države, je namreč decembra 2017 prejela gradbeno dovoljenje za prvo in drugo fazo RTP 110/35/20 kV Kobarid. Ocenjena vrednost investicije v izgradnjo nadomestne RTP Kobarid znaša okoli tri milijone evrov. Gradnja naj bi se predvidoma začela junija letos in naj bi bila končana v dveh letih.

Z izgradnjo nadomestne RTP Kobarid bo, kot je dejal državni sekretar Klemen Potisek, izboljšana oskrba z električno energijo gospodarstva, turizma in gospodinjstev v Zgornjem Posočju, kjer je v zadnjih letih prihajalo do zmanjšane zanesljivosti napajanja z električno energijo; predvsem zaradi upadov napetosti, kar predstavljala težave predvsem gospodarstvu. Zagotavljanje primerljive ravni kakovosti električne oskrbe vseh delov Slovenije je ena izmed prioritet ministrstva v tem mandatu.

“Distribucijsko omrežje v zgornjem Posočju in vse do Trente je nujno potrebno obnove. Sedanja RTP je bila grajena konec šestdesetih let in že vrsto let ne zadostuje potrebam gospodarstva, turizma in prebivalstva na tem območju. Na ministrstvu se zavedamo, kako pomembno je zagotoviti infrastrukturo za enakomeren razvoj vseh območij v Sloveniji,” je dejal minister. Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da bo investicija omogočila nadaljnji razvoj in odpiranje novih delovnih mest.