Višje tunenlnine za predora Mont Blanc in Freujs

V letu 2022 so se tunelnine zvišale za 2,87 %. Upravljavci predora pravijo, da je to posledica dveh elementov: povečanje v višini 1,92 % predstavlja povprečno stopnjo inflacije v Italiji in Franciji med 1. septembrom 2020 in 31. avgustom 2021. Prihodki od povišanje cene tunelnine za 0,95 %, pa bodo porabljeni za varnostne izboljšave v predoru Frejus.

Vožnja skozi predor Mont Blanc dražja
Tranzit je prepovedan za vozila z dizelskimi motorji, ki ne ustrezajo vsaj emisijskemu razredu Euro V.

Višina tunenlnine je tudi odvisna tudi od okoljskega razreda vozila. Opozarjamo tudi, da je tranzit prepovedan za vozila z dizelskimi motorji, ki ne ustrezajo vsaj emisijskemu razredu Euro V in tudi od števila osi, pa tudi od vstopne točke. V Italiji namreč davek na dodano vrednost znaša 22 %, medtem ko v Franciji 20 %.

Podatki o tunelnini za predor Mont Blanc so na voljo tukaj, podatke o pristojbini za predor Frejus pa najdete tukaj.