VIDEO: Kako se pripraviti na zimsko sezono

V času zimskih razmer in še posebej napovedanega sneženja se na pot odpravite samo s predpisano zimsko opremo, upoštevajte prometno signalizacijo, ostanite strpni in vožnjo prilagodite razmeram na cesti. Ne prehitevajte plužnih skupin, saj lahko s tem ogrožate svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. Računajte, da bo potovanje trajalo dlje, zato se na pot odpravite prej kot po navadi. V družbi DARS bodo za prevoznost in varnost avtocestnega sistema v zimski sezoni 2017/2018 skrbeli s približno 450 delavci družbe in 270 vozili.

razmere na cesti

V družbi DARS imajo za zimsko sezono 2017/2018 pogodbeno zagotovljenih približno 80.000 ton soli ter približno 3.000.000 litrov kalcijevega klorida (za preprečevanja nastanka poledice). Ob napovedi snežnih padavin se njihove delovne skupine pripravijo na zimsko akcijo. Preden se sneg začne oprijemati vozišča, aktivirajo pluge in pričnejo s posipanjem.

Upoštevaje večletno povprečje je vsako zimsko sezono približno deset snežnih akcij, ko aktivirajo večje število delavcev in vozil, medtem ko vsako zimsko sezono v povprečju kar 100 dni izvajajo posipanje na avtocestnih odsekih oziroma vremensko občutljivejših območjih premostitvenih objektov (zlasti mostov).

Na področju mednarodnega upravljanja prometa bodo pri Darsu tudi v prihajajoči zimski sezoni v primeru izredno neugodnih vremenskih razmer usklajeno sodelovali z avtocestnimi upravljavci v sosednjih državah, za kar imajo pripravljene scenarije izločanj tovornih vozil.

Uradni začetek izvajanja cestne zimske službe je od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta oziroma takrat, ko je lahko zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, nizke temperature) ogrožen normalen potek prometa. V tem obdobju se voznice in vozniki lahko odpravijo na pot s svojimi vozili le z obvezno zimsko opremo, ta oprema pa je obvezna tudi v primeru, da zimske razmere nastopijo že pred uradnim začetkom zimske službe ali po njem.

Vozniki lahko predvsem z ustrezno zimsko opremo in strpnostjo v zimskem obdobju bistveno prispevajo k boljši prevoznosti cest, saj vsaka manjša napaka (zdrs vozila) pomeni zastoje za druge uporabnike in otežuje pluženje. Voznike zato naprošajo, da pozimi (predvsem med sneženjem) pred vožnjo preverijo stanje na cestah, se na pot odpravijo prej, opremijo vozilo z zimskimi pnevmatikami ter vozijo strpno, predvsem pa primerno razmeram na cesti.

Kratki napotki voznikom:

  • Ob sneženju ne odhajajte na pot brez potrebne zimske opreme, vzemite si več časa za potovanje.
  • Vozniki tovornih vozil: ob obilnem sneženju lahko vaše vozilo izločijo iz prometa.
  • Ob sneženju pričakujte na cesti večje število vzdrževalnih vozil in plužne skupine ter zmanjšanje potovalnih hitrosti.
  • Plužne skupine ne morejo biti na več mestih hkrati. Na posameznih odsekih lahko ob zelo obilnem sneženju pričakujete tudi do 10 cm snega.
  • Pripravite se na zimo. Naj se promet ustavi le zaradi zelo slabega vremena in ne zaradi vašega slabo opremljenega vozila.
  • Ob obilnem sneženju preložite pot. Razmere se po koncu sneženja hitro uredijo.
  • Pripravite se na najhujše – v avto shranite topla oblačila ali odejo, pijačo in zdravila. Imejte vedno dovolj goriva.

Preden se odpravite na pot, se pozanimajte o stanju na cestah. Priporočeni viri informacij:
- spletna stran promet.si,
- operater na 1970 (številka ni brezplačna) ali odzivnik 080 22 44 Prometno-informacijskega centra,
- mobilna aplikacija DarsPromet+,
- družbena omrežja (@promet_si, @dars_si in www.facebook.com/Vozimo.pametno),
- prometne informacije radijskih postaj.

Več informacij na tej povezavi: https://www.dars.si/Novice/Nasveti_voznikom_pred_zimsko_sezono_1646.aspx

VIDEO: Kako pripraviti vozilo na zimske razmere