Večja dostopnost produktov na globalni ravni

Nova tovarna v Rusiji za podjetje pomeni predvsem konkurenčnost na lokalni ravni in je posledica povečanih potreb in povečanih zahtev po produktih. Začetek proizvodnje je predviden že v začetku leta 2022, proizvajali pa bodo SAF Intra osi in bobnaste zavore.

62-631

Za premišljeno investicijo v izgradnjo tovarne na zelo pomembnem regijskem trgu so se odločili že pred časom, saj predstavlja ogromne perspektive za razvoj v skladu s strategijo, ki so si jo zastavili do leta 2025. Tudi lokacija tovarne v okolici Moskve predstavlja strateško izbiro, saj prinaša fleksibilnost pri distribuciji, omogoča enostavnejše poslovanje s strankami s tega trga in zagotavlja enako kakovost produktov. Lokalno poslovanje bo bistveno skrajšalo dobavni čas, hkrati pa odprlo okoli 60 novih delovnih mest. SAF Intra osi z zavorami in bobnaste zavore bodo proizvedene za lokalno tržišče, proizvodnja pa bo stekla po zadnjih trajnostno zastavljenih smernicah.