V nedeljo preneha veljati odlok o izredni sprostitvi težkega tovornega prometa

Naj spomnimo: Ministrstvo za infrastrukturo je Generalno policijsko upravo RS ob koncu lanskega leta obvestilo , da je težki tovorni promet izjemoma dovoljen tudi v času od 25.12.2020 do 10.1.2021, ob nedeljah in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure .

Dodatne prepovedi vožnje v Nemčiji

Prevozi tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, se, v času od uveljavitve Odloka o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 166/20), opravljajo zaradi reševanja človeških življenj in preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za ljudi in premoženje.

Ministrstvo je infrastrukturo je Generalno policijsko upravo obvestilo, da se težki tovorni promet izjemoma dovoli tudi v navedenem časovnem okviru in zaprosilo, da o tem obvestijo vse pristojne nadzorne organe oziroma službe.

Osnovni namen ukrepa je zagotovitev pretočnosti prometa in pomoč voznikom vozil, ki so obtičala v Dovru zaradi francoske 48 urne prepovedi vsega prometa iz Združenega kraljestva. Cilj je, da se jim glede na to, da so že v Združenem kraljestvu vozniki v kolonah preživeli več dni, iz humanitarnih razlogov omogoči vrnitev do ciljnih destinacij ter da ne povzročajo dodatnih zamaškov in kolon na celini. Podobne ukrepe so sprejeli tudi v drugih državah Evropske unije.