V Kranj prihaja osem električnih avtobusov

Mestna občina Kranj (MOK) je bila uspešna na razpisu Eko sklada za finančne vzpodbude in bo za nakup osmih avtobusov za javni mestni potniški promet prejela nepovratna sredstva v višini 2,8 milijona evrov.

električni-avtobus-kranj
Kupljeni bodo mestni nizkopodni električni avtobusi dolžine do 12 metrov, z najmanj 30 sedišči in bodo sprejeli najmanj 80 potnikov.

Stroški nakupa vozil bodo znašali okoli 4 milijone evrov (brez DDV), od tega pričakujejo 2,8 milijona nepovratnih sredstev Eko sklada. Razliko v višini 1,2 milijona evrov med nepovratnim zneskom Eko sklada in nakupno vrednostjo avtobusov bo MOK pokrila iz naslova oddaje avtobusov v najem koncesionarju, ki opravlja mestni potniški promet na območju občine.

Kupljeni bodo mestni nizkopodni električni avtobusi dolžine do 12 metrov, z najmanj 30 sedišči in bodo sprejeli najmanj 80 potnikov. Polnjenje električnih avtobusov je načrtovano večinoma preko noči, ko se mestni potniški promet ne izvaja. Glede na čas izvajanja prevozov na posameznih linijah bodo polnjenja po potrebi izvajali tudi tekom dneva.