V dvodnevnem nadzoru pregledanih skoraj 300 avtobusov

Poročali smo že, da je se konec maja odvijal poostren nadzor nad mednarodnim prevozom potnikov, sedaj pa so nadzorni organi sporočili tudi nekaj statističnih podatkov.

Nadzor avtobusov
Nadzor avtobusov | Foto: MZI

Uslužbenci Inšpektorata RS za infrastrukturo, Policije in Finančne uprave RS so 22. in 23. maja 2024, ob podpori Evropskega organa dela (European Labour Authority - ELA), izvajali usmerjen in poostren nadzor nad mednarodnimi prevozi potnikov v cestnem prometu. Ugotovljene so bile številne nepravilnosti na področju tehnične brezhibnosti, neizvajanje linij, kršitve socialne zakonodaje, nezadostni časi počitka in manipulacije s tahografi. Pri dogodku je sodelovalo Ministrstvo za infrastrukturo, ki tesno sodeluje z vsemi nadzornimi organi, tako pri pripravi zakonodajnih podlag in je pristojno za izdajo dovoljenj za opravljanje mednarodnih prevozov potnikov. V nadzoru so sodelovali tudi uslužbenci Inšpektorata RS za delo in inšpektor za javni potniški promet Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in energijo ter uslužbenci DARS-a, ki so izvajali cestninski nadzor ter izvedli preusmeritve vozil na kontrolne točke.

Nadzor avtobusov

Nadzor so oba dneva izvajali sočasno na vseh krakih avtocestnega omrežja, skupno je vsak dan sodelovalo približno 40 policistov, 15 inšpektorjev IRSI, 15 uslužbencev FURS-a, dva inšpektorja IRSD, 8 cestninskih nadzornikov DARS-a, trije predstavniki ELA, predstavnik Evropske komisije ter 15 predstavnikov tujih nadzornih organov (Nemčija, Avstrija, Hrvaška). Nadzor so izvajali tudi s pomočjo helikopterja Letalske policijske enote. 

Nadzor avtobusov

V nadzoru je bilo pregledanih 293 avtobusov, od tega je bilo pregledanih 97 avtobusov domačih prevoznikov, 143 avtobusov evropskih prevoznikov in 53 prevoznikov iz tretjih držav. Ugotovljene so bile številne nepravilnosti pri izvajanju mednarodnih prevozov potnikov v cestnem prometu v povezavi z neizvajanjem linij, izvajanjem linij v nasprotju z izdanim dovoljenjem, voznim redom ali itinerarjem ter nepravilno izpolnjenimi potniškimi spremnicami. Ugotovljene so bile tudi kršitve določb socialne zakonodaje, in sicer nepravilnosti v zvezi z manjkajočimi podatki za predhodnih 28 dni, ki jih mora voznik predložiti nadzornikom, zatajitve podatkov, ugotovljena je bila vožnja z drugo voznikovo kartico, vožnja brez kartice, nepravilna uporaba preklopnih mehanizmov na tahografu, odsotnost ročnih vnosov v tahograf ter nezadostni tedenski časi počitka. Na področju tehnične brezhibnosti so bile prav tako ugotovljene pomanjkljivosti in napake, dva avtobusa pa sta bila po odrejenem izrednem tehničnem pregledu izločena iz prometa zaradi kritičnih napak na zavornem sistemu in krmilnem mehanizmu. Ugotovljene so bile tudi kršitve v zvezi z zaposlovanjem voznikov avtobusov na črno ter ne najave občasnih prevozov kot tudi nepravilna uporaba OBU naprav s strani cestninskih zavezancev.

Nadzor avtobusov
Letošnji nadzor predstavlja nadaljevanje skupnih aktivnosti, začetih v lanskem letu – podoben nadzor je bil lani aprila izveden na avtocestnem počivališču Dul, sledil je skupen nadzor na Hrvaškem v decembru 2023. Nadzora so se letos kot opazovalci udeležili tudi predstavniki hrvaških inšpekcijskih organov (prometna inšpekcija) ter hrvaške policije (mobilna enota prometne policije), predstavniki avstrijske policije in nemške policije, med njimi tudi predstavnik Evropskega združenja prometnih policij (ROADPOL), predstavniki Evropskega organa dela (ELA) ter predstavnik Evropske komisije, ki pri Generalnem direktoratu za mobilnost in promet pokriva navedeno področje.

Nadzor avtobusov

Fotogalerija