Usposabljanja voznikov v času epidemije in po njej

Mineva drugo leto omejitev zaradi epidemije covid-19, ki vpliva na vsakdanje življenje vseh nas. Velik vpliv je epidemija imela tudi na prevozni sektor, predvsem na voznike in organizatorje prevozov. V transportnem sektorju je veliko pogojev, ki so potrebni, da voznik lahko opravlja posamezne prevoze.

usposabljanje-voznikov-koda-95-in-adr-4

Večina teh pogojev se izpolni najprej z izobraževanjem za pridobitev posameznih veščin in znanj, kasneje pa jih je treba tudi na določena obdobja obnavljati oziroma se udeleževati obdobnih izobraževanj. V času omejitev je bilo precej oteženo pridobivanje posameznih osnovnih veščin in znanj ter njihovo periodično strokovno izpopolnjevanje. Posledice tega je čutiti v prevoznem sektorju.


Usposabljanja voznikov so bila v začetku prvega in drugega vala epidemije covid-19 v letu 2020 začasno prekinjena, kar je pomenilo, da so se veljavnosti posameznih pridobljenih potrdil podaljšala, s tem pa so vozniki lahko nadaljevali s svojim delom. Velika težava je nastala pri pridobivanju osnovnih znanj in potrdil, da se delo lahko začne (koda 95, ADR …). Posledica je pomanjkanje ustreznega kadra na trgu.

Vlada RS je konec januarja sprejela odlok, ki je po zaprtju oktobra 2020 omogočil februarja 2021 začetek posameznih usposabljanj ob upoštevanju priporočil NIJZ, predvsem predložitev negativnega hitrega ali PCR testa. Pozneje so se tem zahtevam pridružile še zahteve po predložitvi potrdila o prebolelosti covid-19 ali potrdilo o cepljenju s posameznim cepivom. To je tako imenovana PCT zahteva. Te omejitve veljajo za začetna in obnovitvena usposabljanja voznikov za prevoz nevarnega blaga, usposabljanja in preizkuse znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu, redna usposabljanja za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij, preizkuse znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov, osnovna strokovna usposabljanja ter preizkuse usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov in osnovna strokovna usposabljanja in preizkuse znanja kandidatov za cestninske nadzornike in njihova periodična strokovna izpopolnjevanja.

Katere omejitve veljajo?

Omejitve veljajo za dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil, izvajanja programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ter tudi programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev omenjenih dveh programov.

Omejitve veljajo tudi pri izvajanju izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje, usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu, osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest, edukacijskih in psihosocialnih delavnic, preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter vozniških izpitov.


Pogoji medtem ne veljajo za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike, ki izvajajo naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registracijske organizacije s področja motornih vozil, ter pooblaščene organizacije, ki izvajajo postopke in naloge v tahografskih delavnicah, redne in vmesne preglede cistern ter preglede vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga.

V letu 2021 poteče velikemu številu voznikov veljavnost kode 95, saj se 10. septembra zaključuje 10-letno obdobje od prvega množičnega podaljšanja veljavnosti kod. Voznik lahko podaljša kodo 95, ko izpolni predpisano kvoto 35 ur rednih usposabljanj. Vsi vozniki, ki jim letos poteče veljavnost kode 95, morajo imeti opravljena usposabljanja za naslednje programe – Program 3 (leto 2017), Program 4 (leto 2018), Program 5 (leto 2019), Program 1 (leto 2020) in Program 2 (leto 2021). Center, ki izvede zadnje usposabljanje glede na datum izdaje, izda kandidatu Spričevalo o opravljenem rednem usposabljanju voznikov, s katerim voznik podaljša veljavnost kode za prihodnjih 5 let. Na Upravno enoto mora voznik prinesti zaključno spričevalo in ne pet različnih letnih potrdil. Ta potrdila obdrži Center, ki je izdal spričevalo, saj je treba v primeru, da je voznik usposabljanja opravljal pri različnih izvajalcih, prinesti originalna potrdila. Podaljšanje se lahko opravi na katerikoli upravni enoti v Sloveniji in to takoj, ko je voznik prejel spričevalo. Ni treba čakati na mesec september oziroma datum, ko poteče veljavnost kode. Ob vpisu se namreč veljavnost kode 95 podaljša za datuma veljavnosti za prihodnjih 5 let (do septembra 2026). Ob podaljšanju vozniškega dovoljenja potrebuje voznik tudi sliko, saj bo izdano novo vozniško dovoljenje. Za vse voznike, ki opravljajo mednarodne prevoze, se priporoča osebni dvig nove listine, saj se v nasprotnem primeru staro vozniško dovoljene uniči, vlagatelj pa pridobi Potrdilo o oddani vlogi, ki pa velja izključno na območju Republike Slovenije.

ADR – v skladu z mednarodnim sporazumom M333 je veljavnost certifikatov voznikov ADR, katerih potek je med 1. marcem 2020 in 1. septembrom 2021, podaljšana do 30. septembra 2021. Sporazum so podpisale naslednje države: Nemčija, Grčija, Češka, Slovenija, Irska, Slovaška, Norveška, Švedska, Poljska, Nizozemska, Finska, Portugalska, Rusija, Danska, Latvija, Italija in Srbija.

Veljavnost kode 95

voznikom, ki jim je poteklo vozniško dovoljenje ali koda 95 v obdobju od 16. 11. 2020 do 16. 04. 2021, se veljavnost kode podaljša do 31. 12. 2021. Vozniki morajo do tega datuma opraviti vsa potrebna usposabljanja, ki jih zaradi epidemije niso mogli opraviti.PCT pogoji – potrebna dokazila za udeležbo na usposabljanju (junij 2021)

  1. Predložitev negativnega PCR ali HAGT testa, ki ni starejši od 7 dni.
  2. Dokazilo, da so bili cepljeni proti covid-19 in je od:
  3. drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni, prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni.
  4. Potrdilo o pozitivnem PCR ali HAGT testu, ki je starejši od 10 dni, vendar ni starejši od 6 mesecev oz. imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev;
  5. Dokazilo, da je prebolela bolezen covid-19 in dokazilo, da je bila oseba v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oz. začetka simptomov cepljena z enim odmerkom cepiva iz prejšnje točke.

Dokazila o testiranju se upoštevajo le, če so izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Pridobitev potrdila

Potrdilo o opravljenem cepljenju iz baze eRCO (gre za potrdilo v slovenskem in angleškem/italijanskem/madžarskem jeziku) je mogoče pridobiti na portalu zVEM (Potrdilo o cepljenju – Portal zVEM) s pomočjo digitalnega potrdila ali SMSPass-a. Na tem portalu je mogoče pridobiti tudi potrdilo o prebolelosti.