Uspešno zaključena obnova predora Golovec

Gradbena dela v vzhodni cevi predora Golovec na ljubljanskem avtocestnem obroču so bila zaključena uspešno in v predvidenem dvomesečnem roku. Glavni rezultat celovite prenove je večja varnost predora, potovanje skozenj bo udobnejše, poleg tega se bodo znižali stroški nadaljnjega vzdrževanja predora. Družba DARS se uporabnikom predora zahvaljuje za strpnost in potrpežljivost med obnovitvenimi deli.

golovec-zahodna-cev-1
Predor Golovec se tako kot prvi predor na naših avtocestah ponaša s sodobno, učinkovitejšo in energetsko varčnejšo razsvetljavo LED.

Danes zvečer bo steklo odstranjevanje zapore, tako da bo v soboto promet skozi obe cevi že potekal po dveh pasovih, do nedelje zvečer, ko bodo v celoti odstranjene betonske ločilne ograje, pa bo skozi obe cevi znova urejen brez omejitev, po treh pasovih.

Približno 600 metrov dolg dvocevni tripasovni predor Golovec je sedaj po več kot dveh desetletjih od njegove zgraditve celovito obnovljen, saj je bila sanacija in nadgradnja zahodne cevi uspešno izvedena lani poleti. Zaradi sprotnega prilagajanja tipa delovne zapore prometnim tokovom tako med lansko kot tudi med letošnjo obnovo niso nastajali večji zastoji, čeprav gre za enega prometno najbolj obremenjenih delov našega avtocestnega omrežja na območju stičišča vzhodne in južne ljubljanske obvoznice ter dolenjske avtoceste. Obenem je DARS s spremenljivo prometno signalizacijo pred razcepoma Zadobrova in Kozarje voznike obveščal o potovalnih časih po južni in severni obvoznici, kar jim je omogočilo lažjo izbiro poti.

Enako kot med lansko obnovo zahodne cevi so dela tudi letos potekala 24 ur na dan in vse dni v tednu. Dnevno je bilo na delovišču tudi do 70 delavcev, ki so med lansko in letošnjo obnovo opravili skupno več kot 140.000 delovnih ur.

Skupna vrednost pogodbenih del v letih 2020 in 2021 znaša 8,56 milijona evrov brez DDV, v kar je všteta tudi lanska menjava razsvetljave v sosednjem pokritem vkopu Strmec.

Do manj vozil z ugodnostmi v javnem prometu

Med letošnjo obnovo so bili izvedeni tudi ukrepi za spodbujanje alternativnih oblik mobilnosti. Ključen omilitveni ukrep je bila uvedba 50-odstotnega popusta ob nakupu enosmernih ali dvosmernih vozovnic za vlak na relacijah Novo mesto–Ljubljana in Kočevje–Ljubljana. Slovenske železnice so med obnovo za navedeni relaciji prodale nekaj več kot 20.000 vozovnic.

DARS je s subvencioniranjem vozovnic uspel določeno število dnevnih migrantov preusmeriti v uporabo vlaka in s tem zmanjšati število vozil v širšem območju zapore. Če se je promet na preostalih treh vpadnih krakih avtocest na ljubljanski obroč med obnovo vzhodne cevi povečal za nekaj odstotkov, se je na dolenjskem kraku ohranil na približno na enaki ravni kot pred začetkom sanacije.

DARS sanacijo predora izkoristil za nadgradnjo varnosti

Namesto dosedanjega betonskega bo po novem v predoru asfaltno vozišče. V voziščno konstrukcijo obeh predorskih cevi je bilo vgrajenih 4500 kubičnih metrov tamponskega drobljenca in več kot 12.000 ton asfalta v štirih plasteh skupne debeline 34 centimetrov. S posebnimi injekcijskimi masami so bile injektirane in zatesnjene razpoke v oboku in na portalih predorske cevi v skupni dolžini več kot 6000 metrov. Opleskanih je bilo več kot 10.500 kvadratnih metrov površin sten predora. Za odvajanje vode iz predora je bilo vgrajenih več kot 2600 kubičnih metrov drenažnega prodca in zgrajenih 1200 metrov zbirne drenažne kanalizacije, kar je rešilo problem prodiranja hribinske vode skozi talni obok, ki je v zadnjih dveh desetletjih skupaj s tovornim prometom povzročala poškodbe v predoru. Za potrebe električnega napajanja predora je bila dograjena tudi pogonska centrala na njegovi južni strani.

DARS je med obnovo poseben poudarek namenil nadgradnji varnosti predora in sistemom pametne tehnologije. Predor Golovec se tako kot prvi predor na naših avtocestah ponaša s sodobno, učinkovitejšo in energetsko varčnejšo razsvetljavo LED. Vanj je vgrajena tudi termalna detekcija prometa. Gre za metodo infrardečega snemanja, s katero se izvajajo brezkontaktne meritve temperature in prikaz porazdelitve toplote po površini vozila. Navedeni sistem samodejne detekcije prometa bo varneje in natančneje določil izredne dogodke, saj vremenske razmere ne zmanjšajo zanesljivosti delovanja termodetekcijske kamere. Nameščeni so bili tudi prezračevalni ventilatorji, ki jih pred obnovo ni bilo, s čimer je sedaj v predoru zagotovljen nadstandard požarne varnosti.