Spletni seminar: Celovito obvladovanje opreme v logističnih verigah vrednosti

Dogodek je namenjen vsem, ki se pri svojem delu v prehrambni, farmacevtski ter avtomobilski industriji, srečujete z meritvami, kontrolami, preskušanji in dekarbonizacijo.

TimoCom
TimoCom

V aprilu 2020 so v podjetju LOTRIČ Meroslovje vzpostavili Center trajnostne logistike – CTL, ki ponuja vse meroslovne meritve na enem mestu za področje prehrambne, farmacevtske in avtomobilske industrije. Namen Centra trajnostne logistike je soustvarjati spodbudno regulatorno okolje, ki bo prispevalo k dvigu konkurenčnosti vključenih deležnikov. Hkrati pa bo zagotavljal učinkovito mreženje partnerjev, izmenjavo znanj ter dobrih praks.

Dogodek soorganizirata podjetje LOTRIČ Meroslovje in CER – Center energetsko učinkovitih rešitev – partnerstvo za trajnostno gospodarstvo Slovenije.

Več o samem dogodku in prijavi si lahko preberete TUKAJ