Slovenske železnice kupujejo 4 premikalne lokomotive

Slovenske železnice – Tovorni promet so podpisale pogodbo za nakup štirih premikalnih lokomotiv, ki bodo omogočile podjetju povečanje konkurenčnosti na zahtevnem prevoznem trgu. Premikalne lokomotive so tipa Effishunter 1000 proizvajalca CZ Loko in so okolju prijazne in povzročajo manj hrupa. Poleg tega so za 25 odstotkov zmogljivejše in ustrezajo najsodobnejšim okoljskim standardom.

Slovenske železnice kupujejo 4 premikalne lokomotive
Moč lokomotive znaša 895 kW, hitrost pa do 100 km/h. Vlečna sila je 267 kN, masa pa 80 ton.

Stroški vzdrževanja lokomotiv so nižji. Premikalne lokomotive Effishunter 1000 so štiriosne dizelsko gnane električne lokomotive z dvema podstavnima vozičkoma in dvema osema. Moč lokomotive znaša 895 kW, hitrost pa do 100 km/h. Vlečna sila je 267 kN, masa pa 80 ton. Motor (C32) lokomotive je znamke Caterpiller in izpolnjuje EURO norme Stage IIIB. To pomeni tišje delovanje, manjšo porabo goriva in manjši izpust emisij.

Direktorica SŽ–Tovorni promet, d. o. o., mag. Melita Rozman Dacar, je podpisala pogodbo za nakup štirih premikalnih lokomotiv.

100 najsodobnejših vagonov
Leta 2017 in 2018 so SŽ-Tovorni promet nabavile 100 najsodobnejših vagonov serije Sggrrs za prevoz rude. V primerjavi s prejšnjimi vagoni se nanje lahko naloži za 20 odstotkov več tovora, kar pomeni večjo izkoriščenost in boljšo kakovost za kupce. Do leta 2025 pa načrtujejo še nakup 20 sodobnih in zmogljivih električnih lokomotiv ter 400 tovornih vagonov. Trenutno že potekajo posodobitve (remotorizacija) obstoječih premikalnih lokomotiv. Do leta 2021 bo celovito prenovljenih 12 premikalnih lokomotiv.

Podjetje SŽ-Tovorni promet, ki na leto prepelje okoli 21 milijonov ton tovora, bo štiri nove premikalne lokomotive uporabljalo na tovorni postaji Koper, ki je po obsegu dela najpomembnejša tovorna postaja na slovenskem železniškem omrežju. Dnevno se v Kopru naloži in razloži tudi do 1.200 vagonov. Zanesljivost in pravočasno opravljena storitev je tako izjemnega pomena za vse udeležence logističnega procesa.